דו"ח 23 "התפלגות תוצאות עיקולים לגורם" - הותאם לכלים שלובים

איפה?
רשימת דו"חות  
מה התחדש בגרסה? [1.64]

דו"ח 23 - "התפלגות תוצאות עיקולים לגורם" - הותאם לכלים שלובים.  

הדוח מסכם תוצאות עיקולים לכל גורם, שבוצעו לשנה, לפי עורך דין מטפל, כפי שנתקבלו ממחשוב הוצל"פ.

  1. עודכן תיאור הדו"ח

  2. לא כל כך ברור מה משמעות הדוח ולמה נועד, אולי כדאי להוסיף את תיאור הדוח כמו שמופיע במערכת

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)