איפה רואים בפלטינום את הקבלות הזמניות שהופקו בזהב?

בהסבת הנתונים מהזהב - למערכת הפלטינום, בגלל ההפרדה בין המודולים "כספים" ו"פקדונות", קבלות זמניות שהופקו בזהב מוסבות בשני אופנים.

לכן, יש להבחין קודם האם בזהב מדובר בקבלה רגילה או קבלה מסוג פקדון.


קבלות פקדון

תקבולים זמניים, מקבלות פקדון שלא הגיע מועד הפרעון שלהם במהלך העבודה בזהב, מוסבים לפלטינום כ"תקבולים עתידיים מהסבה" ויהיו ברשימת התקבולים החיצוניים שבחוצץ הוצל"פ.

במסך הראשי > סרגל הניווט > הוצל"פ > תקבולים חיצוניים.

רשימה זו תוצג באופן ידני בלבד, לא ניתן להגדיר כך שתקפוץ התראה כשיגיע תאריך פרעון של תקבול מהרשימה, כך שיש צורך לנהל מעקב על קבלות אלה באופן עצמאי.

פירוט נוסף על איפה רואים קבלות פקדון זמניות שהוסבו מהזהב ראו - כאן


קבלות רגילות

תקבולים מקבלות זמנות שלא הופקה בגינם חשבונית מס (רגילה) בזהב, מוסבות לפלטינום כ"תנועה ללא מסמך" ויופיעו ברשימת הקבלות ב:

  • סרגל הניווט במסך הראשי > כספים > קבלות > סינון לפי מספר קבלה "ריק".
  • כרטיס לקוח ו/או כרטיס תיק > חוצץ "קבלות".

כמו כן, קבלות אלה יופיעו גם ב רשימת ההתראות למשתמש > כ "תקבולים שהגיע מועד פרעונם שטרם הופקה בגינם חשבונית מס".

פירוט נוסף על איפה רואים קבלות זמניות רגילות שהוסבו מהזהב ראו - כאן

  • מודול: פקדונות, כספים

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)