ממשק פלא קארד - מסמך הדרכה

ממשק פלא-קארד
מדריך למשתמש עודכנית פלטינום
 
 

הסבר על הממשק

 

משרדים רבים עושים כיום שימוש בכרטיסי אשראי לצורך גביית התשלום מלקוחות המשרד.  בתוכנת הפלטינום ניתן לבצע את תהליך הגבייה באמצעות כרטיס אשראי.

השימוש בכרטיס אשראי מקל על תהליך הגבייה ומונע בעיות של שיקים ללא כיסוי.

בתוכנת עודכנית נוספה יכולת להתממשק אל תוכנת הסליקה של חברת "פלא קארד". הממשק מאפשר ביצוע פעולת סליקה תוך כדי מהלך הפקת הקבלה.

הממשק עובד ישירות מתוך תוכנת עודכנית פלטינום אל תוכנת פלא קארד.
האישור בגין העסקה מתקבל online יחד עם הקבלה.

 

בהתאם לתקן EMV חברת עודכנית מאפשר התקנת מסוף הדורש שימוש בקוד סודי בעת שימוש בכרטיס אשראי.

אפשרות זו אינה מבטלת או מונעת ממשרדים לבצע עסקאות באמצעות אישור טלפוני.

חשוב!הממשק בא לידי ביטוי בעת הפקת קבלה, חשבונית מס/קבלה וקבלת פיקדון.

תחומי אחריות

חברת פלא קארד מספקת מספר ספק ומתקינה את התוכנה שלה ע"ג המחשב (התקנת תוכנת פלא קארד אינה חובה)
המחלקה התפעולית של חברת עודכנית מתקינה את הממשק ומגדירה את ההגדרות של המסוף הראשון.

מחלקת ההדרכה מסבירה ללקוחות כיצד להשתמש בממשק לאחר התקנת הממשק (הסבר ראשוני)

מחלקת התמיכה תומכת בלקוחות השואלים שאלות לגבי הממשק לאחר ההדרכה הראשונית.

 

הגדרות

 

טרם השימוש בממשק יש לבצע הגדרות למסופים (יש להתקשר למחלקה התפעולית)

תפריט המבורגר> כלים ותחזוקה> הגדרות מערכת

   

 

כספים - רשימת מסופי סליקת אשראי קוד מס’ 75

בהגדרה זו נגדיר את מסוף סליקת האשראי. המספר שיוזן יהיה בהתאם למה שהתקבל מחברת הסליקה.

בהגדרה "מסופי סליקת אשראי" לחץ על הכפתור

מספים 1ו

 

בחלון "פרטי מסוף סליקת אשראי לחץ על כפתור  ורשום את פרטי המסוף.

חשוב! למסופים התומכים בתקן EMV יש להגדיר מספר קופה וסיסמא. פרטים אלה מסופקים על ידי חברת פלא-קארד

 
שדה הסבר הערות
מספר מסוף מספר ספק בחברת האשראי הלקוח מקבל את מספר המסוף מחברת האשראי.
מספר קופה (EMV) מספר קופה הלקוח מקבל את מספר הקופה מחברת פלא-קארד או מהחברה המספקת את המסוף
תיאור תיאור המסוף לדוגמא: ישראכרט/ משרד וכו’.
שם משתמש שם המשתמש לשימוש במסוף שם המשתמש נמסר על ידי חברת פלא-קארד
סיסמא סיסמא לשימוש במסוף סיסמא נמסרת על ידי חברת פלא-קארד

חשוב לזכור! ניתן בכרטיס לקוח> חוצץ הגדרות> כפתור "סליקת אשראי" להגדיר מסוף גם ברמת הלקוח במידת הצורך .

שימוש בממשק

לאחר התקנת הממשק והגדרת המסוף, אפשר להפיק קבלה/חשבונית מס- קבלה/ קבלת פקדון עם תקבול שהתקבל באמצעות כרטיס אשראי (בתקשורת).

תפריט כספים > הוסף קבלה/חשבונית מס

תפריט פקדונות > הוסף קבלת פקדון

שלב ראשון  - פרטי קבלה חדשה

יש למלא את השדות של פרטי הקבלה:  תאריך, מספר לקוח, שם לקוח מספר תיק שם תיק, שם משלם, כתובת, הערות

שלב שני –פרטי התקבול

 

בחלק התחתון של המסך, יש תיבת סימון מסומנת ב ü "כרטיס אשראי בתקשורת". סימון התיבה מוביל להופעת מסך להזנת פרטי כרטיס אשראי.

מספר כרטיס אשראי יוזן באופן אוטומטי בשדות הייעודיים במידה והכרטיס הועבר במסוף.

חשוב! במידה ומדובר במסוף EMV יש להזין רק את הקוד הסודי של כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי מוזנים באופן אוטומטי.

חשוב! אם המשרד רוצה לחייב את המשלם ללא שידור תקשורת, יש להסיר את ה √ מתיבת הסימון ולהמשיך רגיל בהפקת הקבלה (כמו אצל לקוח ללא הממשק).

קבלה אשראי 2

 

שלב שלישי – פרטי כרטיס אשראי בתקשורת [מסוף רגיל]

 

כרטיס אשראי תקשורצ


בסימון התיבה כרטיס אשראי בתקשורת נפתח אוטומטית מסך למילוי פרטי כרטיס אשראי בתקשורת. הזן את הפרטים הנדרשים ולחץ על כפתור 

שלב שלישי – פרטי כרטיס אשראי בתקשורת [מסוף EMV ]

חשוב! העסקה תחוייב ברגע שנלחץ על כפתור [אשר] ביטול הפקת החשבונית לא יגרור ביטול חיוב מול חברת האשראי

מסוף – בחר בסוג המסוף המתאים

סוג עסקה – בחר בסוג EMV

מלא את הפרטים של סכום העסקה / סוג אשראי ולחץ על כפתור [אשר]

בהתאם להנחיה שתוצג במסוף יש להכניס את כרטיס האשראי ולהקליד את הקוד הסודי

 

שדה

הסבר

הערות

תיבת סימון "כרטיס אשראי בתקשורת"

העסקה תשודר באמצעות ממשק "פלא – קארד" בסיום הפקת המסמך

ניתן להסיר את סימון הü מתיבת הסימון להפקת קבלה שלא תשודר בתקשורת.

אופן תשלום

כיצד התקבל התשלום

יש לבחור בכרטיס אשראי לשימוש בממשק

תאריך

תאריך התשלום

 

סכום ומטבע

סכום ומטבע התשלום

 

מסוף

מסוף חברת האשראי

 

סוג כרטיס

סוג כרטיס האשראי

שדה מערכת. בסיום תהליך הזנת פרטי כרטיס האשראי, השדה מחושב ע"י החברה הסולקת (חברת האשראי) ומתמלא אוטומטית.

מספר כרטיס

מספר כרטיס האשראי

במידה ובתקשורת, העברת כרטיס האשראי במסוף יגרור מילוי מס’ כרטיס בשדה. במסוף מסוג EMV אין צורך במילוי פרטים

תוקף

תוקף כרטיס האשראי

יש להזין 4 ספרות ללא רווחים וללא סימן "/". לדוגמא, 0412. במסוף מסוג EMV אין צורך במילוי פרטים

סוג אשראי

כיצד יתקבל התקבול

רגיל, קרדיט או בתשלומים

 

מספר תשלומים

בכמה תשלומים יתקבל התקבול

במידה ובחרת בסוג אשראי "קרדיט" או ב"תשלומים" תוכל להזין מספר תשלומים

תשלום ראשון

סכום תשלום ראשון

במידה ונבחר בסוג אשראי "קרדיט"

מספר אישור טלפוני

אישור טלפוני של העסקה

אם העסקה לא מאושרת בד"כ פונים לחברת האשראי לקבלת אישור לביצוע עסקה – את מספר האישור שנמסר ע"י נציג החברה הסולקת מזינים בשדה נוכחי. ניתן להזין את האישור בשדה זה.

קוד בגב הכרטיס

3 ספרות בגב כרטיס האשראי

לא שדה חובה

ת.ז בעל הכרטיס

מספר ת.ז של בעל כרטיס האשראי

לא שדה חובה

לחשבון

חשבון הבנק אליו יופקד התקבול

חשבון הבנק של העו"ד

שם חשבון

תיאור

תיאור התקבול שהתקבל

 

סכום ניכוי מס

סכום ניכוי מס של התקבול

 

 

שלב רביעי - הפקת קבלה והדפסת שובר עסקה באשראי

 

לאחר לחיצה על כפתור "סיום"  (לאחר שסומנה תיבת הסימון "הדפס מסמך לאחר שמירה")
יודפסו 2 מסמכים:

  1. שובר עסקה בכרטיס אשראי המחולק לשני חלקים (חלק המיועד למשלם וחלק המיועד למשרד)
  2. קבלה

דוגמא לשובר עסקה שמודפס:

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)