עודכנית - מאגר ניהול ידע

רשימת פעולות בתקשורת


מצורפת לעיונכם רשימת כל הפעולות אותן ניתן לשלוח דרך עו"דכנית פלטינום בתקשורת כלים שלובים.

בחלק מהפעולות יש נושאים המצריכים פתרון במערכת המחשוב של הוצל"פ ובינתיים ממשיכים להגיש את הבקשה באופן ידני.

נעדכן גם כאן על שינויים ועדכונים בנושא.

רשימת פעולות התקשורת  

פעולה הערות 
קבלת מידע על כניסת חייב לישראל

 

ביטול צו מידע על כניסת חייב לישראל

 

 מסירה אישית של אזהרה בתקשורת

 

הגדלת חוב בקרן

 

 

תקבול ( בקשה להקטנת קרן )  
שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח  אין צורך בצירוף טופס בקשה, לאחר בחירת הפעולה יפתח חלון לשינוי פרטי גורם
חקירת יכולת

לחצו לצפייה  בסרטון הדרכה בנושא - הכנת בקשות לשידור בתקשורת כלים שלובים

 

 

הגבלות
העברת תיק ללשכה אחרת
הפקה חוזרת של אזהרה
הקטנת חוב
סגירת תיק
עיקול מתחדש
צו הבאה
צו מאסר
ביטול הגבלת חייב
חידוש הליך

עיקול צד שלישי

( גורמים שאינם מדווחים במדיה מגנטית )

דחיית מועד דיון

ביטול מועד דיון

ביטול איחוד תיקים

ביטול הגבלות

בקשה להגבלת יציאה מהארץ (הגבלות)
בקשת מידע
עיכוב יציאה מהארץ
זימון צד ג' לחקירה
פינוי
הודעת פינוי
הוצאת מעוקלים
תפיסת רכב
צירוף תיק לאיחוד
 עיקול כספי זוכה   - הפעולה ניתנת לביצוע גם בפעולות מורכבות 
 מימוש עיקול כספי זוכה
ביטול הליכים

 

הוצל"פ ביצעו שינוי בבקשות לביטול/עיכוב/חידוש הליכים ו אפשר לשדר את הבקשה בצורה יותר מפורטת.

האפשרויות הן:

1 - כל ההליכים בתיק

2 - כל ההליכים נגד החייב בתיק

3 - כל ההליכים מסוג מסויים נגד החייב

4 - הליך בודד  

יש להזין פרטים מלאים בטופס המתאים.

החייאת הליכים
עיכוב הליכים
עיקול במדיה לגורמים בודדים לחצו לצפייה במאמר בנושא איך שולחים עיקולים במדיה?
עיקול רכב

במידה ועבור אחת מפעולות אלה מתקבלת השגיאה: "לא צורפו כל מסמכי החובה לסוג הבקשה" - יש לבדוק אם לחייב יש אישור מסירה.

אם אין לחייב אישור מסירה -  חובה לצרף לבקשת עיקול הרכב תצהיר.  

עיקול רכב ע"פ תעודת זהות
פתיחת תיק

כרגע זמין לתיקים מסוג: ביצוע חוב קצוב, ביצוע בהוצל"פ - מקוצר, פס"ד, שטר/שיק, מימוש משכון/משכנתא (נוסף בגרסה 1.74). 

ניתן לראות סרטון הדרכה בנושא - פתיחת תיק הוצל"פ בתקשורת   

(תיקים מסוג ביצוע פס"ד שהקרן בהם היא לא ערך כספי , לדוג' תיקי עשה או פינוי - לא ניתן בשלב זה להגיש לביצוע בתקשורת, האפשרות לא פותחה עדיין מבחינת מחשוב הוצל"פ)

מימוש עיקול צד ג'

השדה תיאור נכס הוא שדה חובה

בקשה להוצאת מעוקלים

בקשה להוצאת מעוקלים – ניתן להגיש  בממשק (בתקשורת) רק אם המבצע הוא בא כוח הזוכה, אחרת יש להגיש ידנית בלשכה
סכום הפעולה עפ"י מיקוד : חייב  ראשון (198 ש"ח)

סגירת תיק ביצוע הפעולה "סגירת תיק בתקשורת" גורר פעולת שינוי סטטוס תיק פנימי ל"סגור"
עדכון חשבון ב"כ זוכה עדכון חשבון בנק בא כוח זכה
רישום חייב במרשם חייבים משתמטים  
 עיכוב כספים/שינוי עיכוב/ביטול עיכוב   לפירוט על הפעולה לחץ כאן עיכוב כספים/שינוי עיכוב/ביטול עיכוב
 דיווח על מסירת אזהרה מרחוק   הפעולה משלבת למעשה 3 פעולות: דיווח מסירה, עדכון כתובת והגדלת הוצאות.

עם הוספת הפעולה בתיק, ייפתח מסך עם כל הנתונים שיש להזין עבור הבקשה.

בקשה לקבלת מידע על גובה החוב לחייב (בתיק מזונות בלבד)  פעולת מערכת מספר 167.
לפעולה מקושר טופס ייחודי
הוספת פעולת אישור מכר בתקשורת  
הוספת פעולת מתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר  
הוספת פעולת מתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר  
עיקול מטלטלין  

 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.