רשימת פעולות בתקשורת

  


מצורפת לעיונכם רשימת כל הפעולות אותן ניתן לשלוח דרך עו"דכנית פלטינום בתקשורת כלים שלובים.

בחלק מהפעולות יש נושאים המצריכים פתרון במערכת המחשוב של הוצל"פ ובינתיים ממשיכים להגיש את הבקשה באופן ידני.

נעדכן גם כאן על שינויים ועדכונים בנושא.

רשימת פעולות בתקשורת  

פעולה הערות 
קבלת מידע על כניסת חייב לישראל

  לפעולה זו אין צורך לצרף טופס

ביטול צו מידע על כניסת חייב לישראל

 

 מסירה אישית של אזהרה בתקשורת

 

הגדלת חוב בקרן

 

 

תקבול ( בקשה להקטנת קרן )  
שינוי פרטי גורם שאינו בא כוח   אין צורך בצירוף טופס בקשה, לאחר בחירת הפעולה יפתח חלון לשינוי פרטי גורם
חקירת יכולת

לחצו לצפייה    בסרטון הדרכה בנושא -  הכנת בקשות לשידור בתקשורת כלים של ובים

הגבלות

ביצוע הגבלות שונות על החייב. רישום הפעולה יפתח חלון לבחירת פעולות לביצוע. אין צורך בצירוף טופס בשידור הפעולה.

העברת תיק ללשכה אחרת

ניתן לייתר את הטופס בציון חובת נימוקים.

הפקה חוזרת של אזהרה

 

הקטנת חוב

 

סגירת תיק

 

עיקול מתחדש

 

צו הבאה

 

צו מאסר

  אין צורך בטופס - לאחר שמירת הפעולה נפתח חלון למילוי פרטים

ביטול הגבלת חייב

 

חידוש הליך

 

עיקול צד שלישי

( גורמים שאינם מדווחים במדיה מגנטית )

 

דחיית מועד דיון

 

ביטול מועד דיון

 

ביטול איחוד תיקים

 

ביטול הגבלות

 ביצוע הפעולה יפתח וחלון לבחירת פעולה לביטול. אין צורך בצירוף טופס בשידור הפועלה

בקשה להגבלת יציאה מהארץ (הגבלות)

 

בקשת מידע

 

עיכוב יציאה מהארץ

 

זימון צד ג’ לחקירה

 

פינוי

 

הודעת פינוי

 

הוצאת מעוקלים

 

תפיסת רכב

 

צירוף תיק לאיחוד

  ביצוע הפעולה יפתח חלון לפירוט נימוקים לבקשה. המלל שיכתב ישלח יחד עם הפעולה בתקשורת

 עיקול כספי זוכה    - הפעולה ניתנת לביצוע גם בפעולות מורכבות  

 

  מימוש עיקול כספי זוכה

 אין צורך בצירף טופס בשידור הפעולה

ביטול הליכים

 

הוצל"פ ביצעו שינוי בבקשות לביטול/עיכוב/חידוש הליכים ו אפשר לשדר את הבקשה בצורה יותר מפורטת.

האפשרויות הן:

1 - כל ההליכים בתיק

2 - כל ההליכים נגד החייב בתיק

3 - כל ההליכים מסוג מסויים נגד החייב

4 - הליך בודד  

אין צורך לצרף טופס בשידור הפעולה.

החייאת הליכים
עיכוב הליכים
עיקול במדיה לגורמים בודדים לחצו לצפייה במאמר בנושא איך שולחים עיקולים במדיה?
עיקול רכב
בהוספת פעולה חדשה מסוג [עיקול רכב] אנו מאפשרים:
  1. הזנת הפעולה ללא "מספר רישוי"
  2. לפתוח שדה בשדה "תיאור כלי התחבורה". שדה זה הוא חובה במידה ונבחר סוג כלי רכב שונה מ"רכב"
עיקול רכב ע"פ תעודת זהות

 

פתיחת תיק

כרגע זמין לתיקים מסוג: ביצוע חוב קצוב, ביצוע בהוצל"פ - מקוצר, פס"ד, שטר/שיק, מימוש משכון/משכנתא (נוסף בגרסה 1.74). 

ניתן לראות סרטון הדרכה בנושא - פתיחת תיק הוצל"פ בתקשורת   

(תיקים מסוג ביצוע פס"ד שהקרן בהם היא לא ערך כספי , לדוג’ תיקי עשה או פינוי - לא ניתן בשלב זה להגיש לביצוע בתקשורת, האפשרות לא פותחה עדיין מבחינת מחשוב הוצל"פ)

מימוש עיקול צד ג’ יש למלא את השדות מספר הליכים מקדים ותיאור הנכס (שדות אלו משודרים להוצאה לפועל)
בקשה להוצאת מעוקלים

בקשה להוצאת מעוקלים – ניתן להגיש  בממשק (בתקשורת) רק אם המבצע הוא בא כוח הזוכה, אחרת יש להגיש ידנית בלשכה
סכום הפעולה עפ"י מיקוד : חייב  ראשון (198 ש"ח)

סגירת תיק ביצוע הפעולה "סגירת תיק בתקשורת" גורר פעולת שינוי סטטוס תיק פנימי ל"סגור". אין צורך לצרף טופס בשידור הפעולה
עדכון חשבון ב"כ זוכה עדכון חשבון בנק בא כוח זכה
רישום חייב במרשם חייבים משתמטים  
  עיכוב כספים/שינוי עיכוב/ביטול עיכוב   לפירוט על הפעולה לחץ כאן עיכוב כספים/שינוי עיכוב/ביטול עיכוב
  דיווח על מסירת אזהרה מרחוק    הפעולה משלבת למעשה 3 פעולות: דיווח מסירה, עדכון כתובת והגדלת הוצאות.

עם הוספת הפעולה בתיק, ייפתח מסך עם כל הנתונים שיש להזין עבור הבקשה.

בקשה לקבלת מידע על גובה החוב לחייב (בתיק מזונות בלבד)  פעולת מערכת מספר 167.
לפעולה מקושר טופס ייחודי
הוספת פעולת אישור מכר בתקשורת  
הוספת פעולת מתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר  
הוספת פעולת מתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר  
עיקול מטלטלין  
הוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו
לפעולה זו אין צורך בטופס
השלמת מסמכים לפתיחת תיק
הפעולה נועדה למקרים ששודרו בקשות לפתיחת תיק ללא כל המסמכים הנדרשים. ביצוע פעולה זו מייתר את הצורך בהוספת פעולה חדשה של פתיחת תיק
החייאת הליכים לפועלה זו אין צורך בטופס, אם זאת יש לציין נימוק לעצמם ביצוע הפועלה
עיקול מתחדש ניתן לשדר את הפעולה כולל קוד גורם
חדלת פירעון-תביעת חוב/תביעת חוב והארכת מועד בהוספת הפעולה אנו מאפשרים להזין את הפרטים הבאים:
1. מהות תביעת חוב - קומבו עם שתי אפשרויות (1 - תביעת חוב, 2 - תביעת חוב והארכת מועד).
2. חוב החייב - סכום
3. מעמד החוב - טבלת ערכים קבועות.
4. נימוקים - חובה
חדלות פרעון - הגשת מסמך לתיק
בהוספת הפעולה אנו מאפשרים לבחור את סוג המסמך שיש להגיש
הגשת מסמך לתיק
בהוספת הפעולה אנו מאפשרים למשתמש לבחור את סוג המסמך שהוא מעונין להגיש
 צו מכר פורמלי  

לפעולה אין חובת צירוף טופס. רישום הפעולה יפתח חלון דיאלוג לבחירת [סוג הנכס] ו [סוג זיהוי]

הוצאת תיק פרטני מאיחוד וסגירתו לפעולה בתקשרות מתלווה שדה "נמוקים" שדה זה אינו חובה.
שינוי/ביטול ייצוג לפעולה אין חובת צירוף טופס. רישום הפעולה יפתח חלון דיאלוג לבחירת אופן השינוי או הביטול.

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)