ממשק ייצוא לחשבשבת - מדריך למשתמש

על הממשק ממשק הייצוא לחשבשבת מאפשר לייצא בצורה פשוטה, את הנתונים של הנהלת חשבונות מעו"דכנית פלטינום לתוכנת החשבשבת (תוכנה חיצונית).

יכולות המוצר

 • העברת נתוני הנהלת חשבונות בצורה ממוחשבת (בקובץ).
 • העברת הפרטים ברמת הפירוט המירבית לתוכנת מנהל החשבונות.
 • חיסכון בזמן עבודה (הקלדה) של מנהל החשבונות החיצוני.
 • מניעת טעויות הקלדה ידנית.

שים לב!

 • ניתן לקלוט קבצי יצוא בחשבשבת חלונות בלבד (הקבצים אינם מותאמים לחשבשבת דוס).
 • הקבצים מותאמים לדו"ח PCN874.

לפרטים נוספים ורכישה ניתן לפנות ל - Sales@od.co.il

הגדרות הממשק

הגדרות יבוצעו ע"י משרד עורכי הדין לאחר הסבר של נציג עו"דכנית.
הגדרה חד פעמית, של כרטיסי הנה"ח (קישור בין מספר הכרטיס בתוכנת עו"דכנית למספר כרטיס בתוכנת החשבשבת), בתחילת העבודה ובעת הוספת כרטיס חדש (כרטיס לקוח/חשבון בנק וכו’).

הגדרת כרטיסי הנה"ח

ניתן להגדיר כרטיסים לייצוא בשני אופנים, כרטיסי לקוח ליצוא באופן גורף (סעיף א’) או לחלופין לסמן כל כרטיס בנפרד (סעיף ב’).

 • במסך הראשי > לחץ על הנהלת חשבונות כפולה > כרטיסי הנה"ח.
 • סנן את הרשימה ( ניתן סינון ריק ).

   

א - יצוא כרטיסי לקוח באופן גורף :

 1. בשורת התפריטים > לחץ על 
 2. בחר האם מדובר ב:
  מספור "כרטיס הנה"ח" (מספר המופיע בעמודה "מספר כרטיס" = מספר פנימי של עו"דכנית).
  או
  מספר "כרטיס לקוח" (מספר המופיע בעמודה "שם כרטיס" = מספר כרטיס הלקוח בעו"דכנית).
 3. בחר האם לקבוע מספור נפרד לכרטיסי פקדונות ולהוצאות.
 4. לחץ אשר. המספר הנבחר יתעדכן בעמודה "מספר כרטיס לייצוא" באופן גורף.

שים לב!

כרטיסי "פקדון לקוח" ו "הוצאות לקוח" מוקמים אוטומטית ע"י מערכת פלטינום.
ע"פ הדוגמא הרצ"ב (מסומן בירוק): מספר כרטיס זה הינו 1440-1 (מספר הלקוח בעו"דכנית, "מקף" והספרה 1) איתמר

ע"פ הדוגמא הרצ"ב (מסומן בכתום): מספר כרטיס זה הינו 1440-2 (מספר הלקוח בעו"דכנית, "מקף" והספרה 2)

 


ב - קביעת קוד ליצוא לכל הכרטיסים, למעט כרטיסי לקוח.

 1. בשורת התפריטים לחץ על כפתור 
 2. הזן מספר כרטיס מקביל בתוכנת החשבשבת.

שימוש בממשק תפעול הממשק

תהליך ייצוא הנתונים לחשבשבת מתבצע מתוך תפריט "הנה"ח כפולה" > ייצוא לחשבשבת

סוג ייצוא - בחירה בין ייצוא לחשבשבת או ייצוא ל - SAP

תאריך סינון - בחירת אופן ייצוא הנתונים. עלפי ת. אסמכתא או עלפי ת.רישום

מתאריך - בחירת טווח תאריכים.

נתיב - הגדרת נתיב שמירת קובץ הייצוא.  תוכנת הפלטינום מקימה מחיצה בשם אחיד אצל כולם PLATTOHESHIN ובה נשמרים קבצי היצוא, בתוך תיקיות לפי תאריך.

לדוגמא: 08081428 (חודש יום שעה) הגדרה חד פעמית

נתונים לייצוא - לבחירת הנתון לייצוא יש לסמן את התיבה.

תאריך - עבור כל סוג תנועה ניתן לקבוע האם לייצא עלפי תאריך אסמכתא/רישום/תנועה [כברירת מחדל סעיפים אלה מוגדרים מראש ואין צורך לשנותם]

אסמכתא שנייה - מוגדר כברירת מחדל. אין צורך לשנות את הערכים. [משמש בדרך כלל ברישום הוצאות ותשלומים מספקים]

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)