איך ליצור מידור ללקוח או לתיק

מידור לקוח או תיק נותן למשתמש את היכולת "לאפשר" או "למנוע" מקבוצות משתמשים לצפות בכרטיס תיק או לקוח.

נשתמש באפשרות זו במידה ונרצה להגדיר תיקים או לקוחות מסויימים "כפרטיים" או כ"חסויים"

בטרם בחירת המשתמשים לצפייה או לחסימה יש "לפתוח" את האפשרות בתוכנה.

לשם כך יש להכנס להגדרה מס’ 46 "תיקים - הגדרות" ולסמן את האפשרות [הפעל עבודה עם מידור תיקים]

חשוב! בהתאם לבחירה שבצענו "לאפשר לצפות" או "לחסום צפייה" ללקוח, כך המערכת תמשיך לפעול לגבי כל לקוח או תיק שנוסיף   

1. מתוך הגדרות המערכת > קוד מס’ 26 קבוצות משתמשים/הרשאות נבחר את קבוצות העובדים אשר להם ניתן את הרשאות הצפייה או החסימה לכניסה לכרטיס לקוח או תיק.

חשוב! כברירת מחדל כל קבוצות ההרשאה מורשות להכנס לכל כרטיסי הלקוח או התיק במערכת.

2. נציג את קבוצת ההרשאה עליה נרצה לעבוד ונעבור ל:

חוצץ לקוח - במידה ונרצה להגדיר לקוחות לצפיייה/לחסום לצפייה.
חוצץ תיקים - במידה ונרצה להגדיר תיקים מסויימים לצפייה/ לחסום לצפייה

3.  לחץ על הכפתור  או  בהתאמה. בחלון שיפתח יש לבחור את האפשרות הרצויה. לסיום לחץ על [אשר]

יפתח חלון סינון לבחירת לקוח או תיק בהתאם לבחירה שנעשתה בחלון הקודם

הצגת הלקוח או התיק בהתאם לבחירה שנעשתה

הגדרת צפייה למטפלים בלבד

במידה ונרצה להגדיר צפייה בתיק רק למטפלים המוגדרים בכרטיס התיק נוכל לבצע זאת

  1. במידה ונרצה להכיל את הרשאת הצפייה לכל תיקי הלקוח [רק למטפלים] יש להכנס לכרטיס הלקוח > להגדרות > וללחוץ על כפתור 
  2. בשדה "מידור תיק ברירת מחדל" נבחר באפשרות - [אפשר צפייה בתיק למטפלים בלבד] - אפשרות זו תקפה רק לתיק ברירת המחדל, דהיינו לתיק הראשון שהוקם ללקוח

3. להחלת ההרשאה על כל תיקי הלקוח יש ללחוץ על הכפתור  ולבחור באפשרות 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)