עודכנית - מאגר ניהול ידע

ברשימת משימות ותזכורות נוספו כפתורים של צרף לקבוצה והסר מקבוצה (קבוצות עבודה)

איפה?

במסך הראשי > חוצץ יומן ומשימות

  • משימות
  • תזכורות לביצוע
  • יומן ומשימות > תצוגת משימות (חלק תחתון של המסך)
מה התחדש בגרסה? [1.67]

ברשימות המשימות והתזכורות לביצוע, בסרגל הכלים > נוספו אפשרויות של "צרף לקבוצה" ו"הסר מקבוצה" - לצירוף התיק אליו מקושרת המשימה לקבוצת עבודה במערכת

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.