לכרטיס פרטי ספק נוספה אפשרות להגדיר אופן תשלום מועדף לספק זה (המחאה, העברה,מזומן וכו’)

איפה?
חוצץ כספים > ספקים > פרטי כרטיס ספק
מה התחדש בגרסה? [1.67]

בכרטיס הספק, לפרטי תנאי התשלום נוסף שדה "אופן תשלום" (המחאה, העברה, מזומן וכו’).

הדבר מאפשר הגדרת אמצעי תשלום מועדף לכל ספק.

לספקים אשר לא יוגדר להם אחרת, כברירת המחדל אמצעי התשלום יהיה "המחאה".

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)