מרשימת החשבוניות נוסף דו"ח הדפסה של סיכום לפי חודשים

איפה?
כספים > חשבוניות מס > הדפס
מה התחדש בגרסה? [1.67]

נוסף דו"ח הדפסה חדש "רשימת חשבוניות בחיתוך לפי חודשים" 

בדו"ח תוצג רשימת החשבוניות עם שורה מסכמת לכל חודש ובסוף הדו"ח יוצג הסיכום הכללי לטווח הנבחר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)