לתצוגת רשימת חשבונות העסקה נוספו עמודות המציגות מלל עליון ומלל תחתון מתוך פרטי החשבון

איפה?
  • המסך הראשי > חוצץ כספים > חשבונות עסקה
  • כרטיס לקוח/תיק > חוצץ חשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.67]

לתצוגת הרשימה של חשבונות עסקה נוספו עמודות "מלל עליון" ו-"מלל תחתון" מתוך פרטי חשבון העסקה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)