לעובדים עם מודול המרכזייה - בכל טפסי התצוגה בהם מופיע מספר טלפון - יתאפשר חיוג למספר

איפה?
בשדות בהם מופיעים מספרי טלפון, בתצוגות המסכים מסוג טופס (ראו הסבר)
מה התחדש בגרסה? [1.67]

נוספה אפשרות לחייג למספרי הטלפון הרשומים בשדות אלה. 
(לעובדים עם המודול ובמידה והוגדרה מרכזייה בהגדרות מערכת > הגדרה 130). 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)