נוספה אפשרות להדפיס את רשימת העובדים בקבוצת משתמשים/הרשאות (הגדרה 26)

איפה?
הגדרות מערכת > ניהול משרד > קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26)
מה התחדש בגרסה? [1.67]

בהצגת פרטי קבוצה של משתמשים, בסרגל הכלים > נוספה אפשרות להדפיס את רשימת המשתמשים בקבוצה

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)