עודכנית - מאגר ניהול ידע

לטופס אישור מסירה (102) נוסף שדה "מס’ חשבון בנק" - אליו יעבור מספר החשבון המעודכן בפרטי התיק

איפה?

מתוך תיק תביעה/הוצל"פ > הפק טופס:

בהפקת טופס אישור מסירה (102) או טפסים משולבים עם אישור מסירה (1040, 1050, 1070, 1080, 1090)  

מה התחדש בגרסה? [1.67]

לטופס אישור מסירה נוסף שדה "מס' חשבון בנק"

בהפקת הטופס, לשדה הנ"ל יעברו פרטי החשבון המעודכן בתיק.

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.