נוספה אפשרות לסמן פעולות הוצל"פ כפעילות או שלא באופן גורף

איפה?
הגדרות מערכת > הגדרות הוצל"פ > פעולות הוצל"פ (קוד 12)
מה התחדש בגרסה? [1.67]

נוספה אפשרות לעדכן פעולה או פעולות הוצל"פ כפעילות/לא פעילות - מתוך תצוגת רשימת הפעולות ומבלי להיכנס לפרטי פעולה.  

מתצוגת הרשימה יש לסמן את הפעולות שרוצים לעדכן > קליק ימני בעכבר > סמן כפעיל או כלא פעיל.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)