בחלון תיוק מסמך חיצוני בכפתור שמור ו... נוספה אפשרות של "שמור ושלח בדואר פנימי"

איפה?
בחלון תיוק מסמך
מה התחדש בגרסה? [1.67]

נוסף כפתור [שמור ושלח בדואר פנימי]

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)