נוספה אפשרות להדפיס "ע.מ משלם" על גבי חשבוניות מס וחשבוניות מס/קבלה

איפה?
הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כספים - כללי"
מה התחדש בגרסה? [1.67]

לתפריט "פרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים", לעמודות "חשבונית מס" ו-"חשבונית מס/קבלה", נוספה תיבת סימון "ע.מ. משלם"

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)