איך בוחרים את סוג הנכס בעיקול במידה

      

      איך בוחרים את סוג הנכס בפעולת עיקול במידה ?  

 

 בהוספת פעולה של עיקול במדיה > גורמים שנבחרו 

      

  החל מגרסה 1.76 בחלק התחתון במסך המשולב - גורמים שנבחרו > נוספה אפשרות לקבוע את סוג הנכס לעיקול.

  (לפני כן עיקל את כל הנכסים בגורם שנבחר)


 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)