נוספה אפשרות להגדיר כך שעל חשבונות העסקה יודפס שם החייב הראשון בתיק

איפה?
הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כללי"
מה התחדש בגרסה? [1.67]

בפרטים נוספים להדפסה ע"ג מסמכים המופקים > בעמודת של "חשבונות עסקה" נוספה תיבת סימון "שם חייב ראשי"

אם תסומן תיבה זו, על גבי חשבונות העסקה שיופקו יופיע שם החייב הראשי בתיק.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)