בחשבון עסקה מוצג - אפשרות להוסיף הערה מהבהבת ליד שורת הכותרת

איפה?
בהצגת פרטי חשבון עסקה - ליד שורת כותרת החשבון
מה התחדש בגרסה? [1.67]

בחשבון עסקה מוצג, בכפתור "פעולות" > נוספה אפשרות "התראה לחשבון".

בלחיצה על האפשרות, יוצג חלון עם שדה להזנת מלל חופשי - התראה אשר תוצג כ"הערה מהבהבת" בהצגת פרטי חשבון העסקה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)