דיון ופרוטוקול

ברשימת דיון ופרוטוקול מוצגים הדיונים שנרשמו לעורך הדין בתיקים המתנהלים ברשות האכיפה. ברישום הדיונים ניתן להציג את הפרוטוקול במידה ונסרק והועבר לתיק.

רשימת הכפתורים בכותרת החלון:

 - הדפסת רשימת הדיונים בהתאם לדוחות הקיימים.

- הצגת מסמך הפרוטוקול. מסמך הפרוטוקול יוצג במידה ונסרק. לחיצה על הכפתור תציג מסך המחולק לשני חלונות. פרטי הדיון והפרוטוקול.

 - הוספת דיון ליומן עודכנית. לחיצה על הכפתור תפתח חלון לרישום דיון ופעולות נוספות. להסבר נוסף על אופן הוספת דיון עבור לקישור הבא: הופסת דיון מדיון ופרוטוקול

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי פרוטוקול ודיון בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לפריטים בהליך לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי פרוטוקול ודיון.להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הפריטים בהליך בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לפרוטוקול ודיון. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)