חשבונית מס חדשה

איך מגיעים?
 • סרגל הניווט > תפריט "כספים"> "הוסף חשבונית מס/קבלה > בחר באפשרות חשבונית מס
 • מתוך כרטיס לקוח או כרטיס תיק > חוצץ "חשבוניות"> לחץ על כפתור הוסף > בחר באפשרות חשבונית מס
פעולות לביצוע:
  1. בסוג החשבונית להפקה > בחר חשבונית-מס.
  2. מלא את פרטי הלקוח, התיק והמשלם
  3. בפרטי החשבונית > שייך את היתרה לפי אחת מהאפשרויות:
 • כל היתרה לסעיף מסויים > לחיצה על "צרף לסעיף" ובחירת הסעיף הרצוי.
 • היתרה מתחלקת בין סעיפים שונים > להקליד ידנית בשדות המתאים לפי החלוקה הרצויה.
 • סמן אפשרויות רצויות בתיבות הסימון - הדפס, הצג לאחר שמירה או שמור והוסף > סיום.
  תצלום מסך מתוך תפריט כספים > בחירה בחשבונית מס

  תצלום מסך מתוך כרטיס תיק > חוצץ חשבונית

  לאחר לחיצה על כפתור "הוסף"

 

חשוב לשים לב...

 • המשלם חייב להיות ישות קיימת במערכת, במידה ולא נוסף עדיין - ניתן להוסיפו מחלון ההפקה, ע"י לחיצה על השעון ולמטה מימין "הוסף".
 • מודול: כספים

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)