הוספה ועדכון ספק

להוספת ספק חדש מרשימת הספקים לחץ על כפתור  ומלא את פרטים בשדות השונים. לסיום לחץ על כפתור  

לעדכון פרטי ספק קיים לחץ על כפתור  ובצע את השינויים הרצויים. לסיום לחץ על כפתור 

לשינוי סטטוס ספק מ"פעיל" ל"לא פעיל" לחץ על הכפתור  חשוב! ספק שאינו פעיל לא יוצג בבחירת ספקים מתוך הוספת הוצאה או תשלום.

פירוט השדות השונים בכרטיס ספק:

שם שדה

הסבר כללי

הערות

שם ספק

שמו של הספק

לדוגמא, בית משפט השלום – ת"א

מספר הספק

מספר הספק במערכת

שדה מערכת. לא ניתן לשינוי

סוג זיהוי

סוג מס’ הזיהוי של הספק

ח.פ., ע.מ. וכו’

מספר מזהה

מס’ הזיהוי של הספק

הזנת המספר בפועל

ספק פעיל

האם הספק פעיל

האם בשימוש במשרד

כתובת באנגלית

במידה וכתובת הספק באנגלית יש לסמן תיבה זו

הסמן יעבור לצד שמאל של שדות הכתובת

רחוב

 

כתובת הספק

מספר בית

 

ישוב

 

מיקוד

 

ארץ

 

מדינה

 

דוא"ל

כתובת דוא"ל של הספק

 

טלפון 1

טלפון ראשי של הספק

מספרי ההתקשרות עם הספק

טלפון 2

טלפון משני של הספק

סלולרי

טלפון נייד של הספק

פקס

מספר הפקס של הספק

הערות

מלל חופשי

בשונה מנספח בו מתעדים שיחות וכו’.

סוג פעילות

עסקי או פרטי

בחירה מתוך רשימה מוגדרת

מקום פעילות

בארץ או רש"פ או חו"ל

בחירה מתוך רשימה מוגדרת

ספק פעיל

פעיל/לא פעיל

במידה ומסומן "לא פעיל" לא ניתן להוסיף הוצאות/תשלומים כנגד אותו ספק.

נתיב לשליחה חש’ דיגיטליות

מאפשר שליחת חשבוניות דיגיטליות לספק

מצריך מודול חשבוניות דיגיטליות

אמצעי תשלום

הגדרה קבועה ברמת הספק

בחירה מתוך רשימה מוגדרת

תנאי תשלום

תנאי תשלום של הספק

מיידי (על בסיס מזומן), שוטף

+ ימים

במידה ותנאי התשלום הינם שוטף יש לציין את מספר הימים לתשלום

30, 60 וכו’...

סוג פעילות

סוג הפעילות של הספק

עסקי/פרטי - ישנן הגדרות עבור כל סוג פעילות נבחר המשפיעות על דו"חות הנה"ח.

מקום פעילות

מקום הפעילות של הספק

בארץ/בחו"ל/ברש"פ. משפיע על דו"חות הנה"ח.

אחוז ניכוי מס

אחוז ניכוי מס במקור

אם יש

תוקף אישור ניכוי מס

תוקף אישור ניכוי מס במקור

אם יש

חייב מע"מ

האם הספק חייב או פטור מע"מ

משפיע על שדות בעת רישום הוצאה. לדוגמא, שדה "מספר מסמך" בחלון רישום הוצאה, אינו חובה כאשר הספק פטור ממע"מ

תוקף אישור ניהול ספרים

תוקף אישור ניהול ספרים של הספק

אם יש

קוד

קוד סעיף הוצאה ברירת מחדל של הספק

במידה ויבחר, בעת הוספת הוצאה לספק, יופיע אוטומטית סעיף ההוצאה.

שם סעיף ברירת מחדל

סעיף הוצאה ברירת מחדל לספק

תיאור הוצאה

אפשרות להוספת מלל קבוע להוצאה בהתאם לשדות שנבחרו

יש לבצע בחירה ברשימת "שדות לבחירה" וללחוץ על כפתור "הוסף לתיאור"

פירוט הגדרות חשובות בכרטיס ספק

פרטי חשבון בנק להעברה – במידה והוקלדו פרטי חשבון בנק, בעת ביצוע תשלום מסוג העברה או העברה במס"ב, פרטי החשבון יועברו באופן אוטומטי לפרטי חשבון בנק להעברה.

התראה לרישום תשלום – במידה ונרשם מלל בשדה, בעת הוספת תשלום יפתח חלון התראה אשר יכיל את המלל שיופיע בזמן הוספת תשלום לספק. נועד ליצור התראה למשתמש כדוגמת "יש לקבל חשבונית ספק טרם הוצאת תשלום"

תיאור הוצאה – בשדה תיאור הוצאה בכרטיס הספק ניתן לבחור שדות אוטומטיים אשר יתווספו לרישום הוצאה לשדה תיאור. לבחירת שדות בשדה  לחץ על הכפתור  להצגת רשימת האפשריות 

 בחר את השדה הרצוי ולחץ על הכפתור 

 השדה שנבחר יוצג בתיאור הוצאה. לשמירה לחץ על כפתור  בכותרת החלון.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)