הגדרה 54 - ניהול משרד - כללי

איך מגיעים?

מהמסך הראשי: תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 54

או הקיצור Shift+F10 (מכל תצוגה במערכת) 

מתי נצטרך?
  • מיקומי הקבצים יוגדרו בזמן התקנת מערכת עו"דכנית פלטינום או בהמשך, במקרה שרוצים לשנות ניתוב ותמיד מול המחלקה הטכנית שלנו.
  • אם נרצה לשנות את אופן הצגת השם המלא של המשתמשים - השם הפרטי לפני/אחרי שם המשפחה.  
  • כשנרצה להתחיל לעבוד עם רישום נוכחות בתוכנה.
 איך מגדירים?

בלחיצה על שורת ההגדרה, בחלון שנפתח > לחץ עדכן > ציין את הפרטים הרלוונטיים ובסיום לחץ שמור.  

הסבר השדות 

מיקומי קבצים (**לא לשינוי**) - הגדרות של מיקומי הקבצים יעשו מול המחלקה הטכנית  

מיקומי קבצי לוגו: נתיב התיקייה בה ישמרו קבצי הלוגו להדפסה על מסמכים חשבונאיים ודו"חות.

מיקומי שבלונות לטפסים: נתיב התיקייה בה ישמרו שבלונות טפסים (שבלונות טפסי המערכת - לא ניתנות לעריכה).


שדות ניתנים לשינוי:

אופן הצגת שם מלא במערכת: בחירה בין שתי אפשרויות, שם משפחה לפני השם הפרטי או השם הפרטי ואחריו שם המשפחה.

חישוב שעות פעילות בתוכנה: אפשרות לעבוד עם רישום שעות נוכחות במערכת. אם תסומן התיבה, לעובדים/משתמשים יפתח חלון המאפשר ציון שעת כניסה ויציאה מהתוכנה.

ראו הסבר מפורט על עבודה עם רישום נוכחות כאן

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)