בהגדרות "כספים -כללי" (קוד 86) - נוספה אפשרות להגדיר העברת תואר נמען למסמכים חשבונאיים

איפה?
הגדרות מערכת > כספים > קוד 86 "כספים - כללי"
מה התחדש בגרסה? [1.67]

נוספה תיבת סימון "העברת תואר לשדות נמען במסמכים חשבונאיים"

אם תסומן תיבה זו, בחשבוניות, קבלות, קבלות פקדון וכו’ שיופקו, לפני שם הנמען יועבר התואר (כברירת מחדל - לא מסומן).

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)