לא ניתן לרשום חיוב בתיק - מתקבלת הודעה שאינו פתוח לחיוב

איך מגיעים?

כרטיס התיק > חוצץ "הגדרות".

תיאור ופעולות לביצוע:

בניסיון לרשום חיוב בתיק מתקבלת ההודעה: 

  • מחוצץ הגדרות > שורת התפריטים > עדכן.
  • סמן  בתיבת הסימון "פתוח לחיוב".
  • שורת התפריטים > שמור.
  • מודול: תיקים ולקוחות, כספים

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)