מתצוגת הרשימה של חשבונות העסקה נוסף כפתור "הדפס ל"

איפה?
חוצץ כספים > חשבונות עסקה
מה התחדש בגרסה? [1.67]

מתצוגת רשימת חשבונות העסקה:

בסרגל הכלים > הדפס > נוספה אפשרות של "הדפס חשבונות עסקה ל"

הכפתור יעבוד כמו הכפתור "הדפס ל" מתוך פרטי החשבון.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)