בחלון פרטי הודעת דואר פנימי נוסף כפתור "העבר לתיקייה"

איפה?

חוצץ טלפונים והודעות > הודעות > הצגת פרטי הודעה

מה התחדש בגרסה? [1.67]

בהודעות דואר פנימי > בהצגת פרטי הודעה > בסרגל הכלים נוסף כפתור [העבר לתיקייה]

בלחיצה על כפתור זה, תוצג גלילה עם רשימת תיקיות הדואר אליהן ניתן להעביר את ההודעה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)