הגדרה 15 - טבלאות - רשימת בנקים

מתי נצטרך?

הגדרה זו מכילה את רשימת הבנקים והסניפים שלהם, איתם ניתן לעבוד במערכת (רשימה-סגורה).

ניגש להגדרה אם נרצה לדעת פרטים כמו שם, כתובת או טלפון סניף של בנק כלשהו.  

איך מגיעים?
מהמסך הראשי: תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 15

או הקיצור Shift+F10 (מכל תצוגה במערכת) 

 איך מגדירים?

הרשימה היא רשימת מערכת סגורה - ניתן להציג פרטים ו/או לייצא אותה לקובץ Excel. לא ניתן להוסיף או לעדכן בה.

בכל רשומה של שם בנק, כדי להציג את רשימת הסניפים שלו - יש ללחוץ פעמיים על שורת הרשימה. לחלופין, ניתן לסמן את השורה וללחוץ על "הצג". 

בלחיצה יפתח חלון רשימת הסניפים של בנק זה, עם פרטים כמו מס’ הסניף, טלפון וכתובת.

לדוג’, הרשימה שתוצג בלחיצה על פרטי בנק לאומי:

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)