איך מוסיפים מחירון מיוחד ?

איך מגיעים?

הגדרות מערכת > מחירונים מיוחדים (קוד 3).

פעולות לביצוע:

מרשימת המחירונים המיוחדים:

  1. בסרגל הכלים > לחץ הוסף.
  2. בחלון שנפתח ציין את שם המחירון החדש > שמור.
  3. מרשימת פריטי החיוב במחירון המשרד (מחירון כללי) > בחר פריט שעבורו במחירון החדש יהיה מחיר מיוחד ולחץ פעמיים להציגו.

      
  4. הגדר את פרטי המחיר החדש > אשר. (לשינוי פרטי חיוב נוספים במחירון - המשך בפעולות 3 ו-4)

לקישור המחירון המיוחד ללקוח או לתיק:

  1. בחוצצים מימין (לקוחות מקושרים ו/או תיקים מקושרים) > שורת התפריטים > הוסף.
  2. בחר את הלקוח או התיק שהמחירון יהיה מקושר אליו (ניתן יותר מאחד).

חשוב לשים לב...

 לצפייה ממה מורכב המחירון המיוחד (פריטים המוגדרים שונה מהמחירון הכללי) > בתצוגות מימין > סמן את תצוגת "פריטים עם מחיר מיוחד".

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)