בדו"חות ההדפסה מרשימת הקבלות - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים

איפה?
חוצץ כספים > קבלות > הדפס 
מה התחדש בגרסה? [1.67]

בדו"חות ההדפסה מרשימת הקבלות - נוסף סיכום לפי מטבעות שונים (בעבר נרשם "אין סיכום, הסכומים נקובים במטבעות שונים"). 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)