הוספה/שינוי סיסמת כניסה

איך מגיעים?

הגדרות מערכת > ניהול משרד > רשימת משתמשים (קוד 13).

פעולות לביצוע:

מרשימת המשתמשים:

  1. בחר את המשתמש ולחץ להציג את הפרטים שלו.
  2. "עדכן".
  3. הוסף, שנה או מחק את הסיסמה כמו שרצית.
  4. שמור.

חשוב לשים לב...

ניתן לבצע את הפעולה דרך משתמש שיש לו הרשאות מתאימות.

  • מודול: ניהול משרד

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)