עודכנית - מאגר ניהול ידע

איפה רואים את הקבלות הזמניות (לא פקדון) שהוסבו מהזהב?

 

תקבולים זמניים (לא פקדון) שלא הופקה בגינם חשבונית בזהב ועברו בהסבה לפלטינום, מופיעות כ"תנועה ללא מסמך".

 

לרשימת כל הקבלות המוסבות:

  • סרגל הניווט במסך הראשי > חוצץ "כספים" > קבלות > בחלון הסינון סנן את הרשימה לפי מספר קבלה - ריק.לרשימת כל התקבולים בקבלות אלה:

  • סרגל הניווט במסך הראשי > חוצץ "כספים" > רשימת תקבולים > בחלון הסינון סנן את הרשימה לפי אותו התנאי - מספר קבלה - ריק.

 כמו כן, קבלות אלה יופיעו ב רשימת ההתראות למשתמש > כ"תקבולים שהגיע מועד פרעונם שטרם הופקה בגינם חשבונית מס".  

מרשימה זו ניתן להפיק חשבונית מס עבור התקבול או לסגור אותו ידנית.

*חשוב לשים לב כי מדובר בתקבולים שהם "תנועה ללא מסמך" כך שלא יופיע בהם מספר קבלה* 

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.