איך לבצע עיקול צד ג’ או עיקול צד שלישי

איך לבצע עיקול צד ג’  

אם החייב אינו משלם את החוב או אינו עומד ב צו תשלומים , ניתן להטיל עיקול על נכסיו, הנמצאים בידי צד שלישי או על חובות שמגיעים לחייב מהצד השלישי.

 • העיקול יכול להיות על כל נכסי החייב הנמצאים אצל הצד השלישי או על נכס מסוים מנכסיו הנמצאים בידי הצד השלישי.
 • הצד השלישי חייב להגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה על הנכסים שברשותו או שעתידים להגיע אליו במשך שלושת חודשים מהיום שקיבל את הצו.
 • הצד השלישי חייב למסור למנהל לשכת ההוצאה לפועל את הנכסים של החייב הנמצאים ברשותו ושעליהם הוטל העיקול בדרך, בזמן ובמקום שיקבע רשם ההוצאה לפועל.
 • צד שלישי שלא ממלא את חובותיו ללא הצדק סביר עשוי להיות חייב לשלם את החוב של החייב עד לשווי הנכס שברשותו.
 • החוק מפרט רשימה של נכסים שלא ניתן לעקל אותם במסגרת עיקול אצל צד שלישי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

זוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול נכס מסוים של החייב הנמצא אצל צד שלישי או לבקש לעקל את כלל הנכסים של החייב אשר נמצאים אצל צד שלישי, אם התקיימו כל התנאים הבאים:

לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל הומצאה לחייב ה אזהרה ;

 1. החייב לא פרע את החוב ולא עמד ב צו תשלומים .

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס נקיטת הליכים - עיקול צד ג’ / עיקול כספי זוכה (טופס 508) .
 •   יש לסמן על גבי טופס הבקשה את סעד מס’ 56 ("רישום עיקול אצל צד ג’ ").
 • יש לפרט את שמו המלא ומענו של הצד השלישי שבידיו נמצאים או עשויים להימצא נכסים של החייב, ואם היו לו סניפים, יצוין בבקשה מען המשרד הראשי של הצד השלישי.
 • יש לציין אם העיקול נדרש על כלל נכסי החייב או על נכס מסוים; אם הבקשה היא לעקל נכס מסוים, יש לפרט את הנכס, ואם מדובר בעיקול של זכות (למשל זכות לקבל כסף) - יש לפרט את פרטי אותה זכות.

מדובר על עיקול לגורמים שאינם מדווחים במדיה מגנטית (בשונה מפעולת פעולת עיקול צד ג’ במדיה מגנטית )

לביצוע הפעולה יש להכנס לכרטיס התיק > פעולות > הוסף פעולה ולבחור בעיקול צד שלישי

  לאחר רישום הפעולה בכרטיס התיק, יש לבצע שידור מתוך תפריט תקשורת הוצל"פ   

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)