מקדמות מס

דו"ח מקדמות מס מסכם את מקדמות המס של עורכי הדין השותפים במשרד. לכל עורך דין קיים אחוז מקדמת מס אשר נקבע ע"י מס הכנסה.

מקדמת מס הינה תשלום על חשבון מס הכנסה ומטרתה גביית מס בסמוך להכנסה, כדי למנוע "התחשבנות" רק בסוף השנה.

חישוב מקדמת המס מתבצע בצורה הבאה: אחוז המקדמה מסך ההכנסות בטווח תאריכי דו"ח המע"מ × אחוז השותפות בעסק.

חשוב לזכור! דו"ח מקדמות מס כולל את סה"כ ההכנסות ללא המע"מ.

לדוגמא, במקרה בו שני שותפים בעלי אותו אחוז מקדמה (למשל, 13%) ולאחד 60% מהעסק ולשני 40%

החישוב יתבצע בצורה הבאה:  השותף הראשון ישלם מקדמות לפי 13% הנקבע ע"י מס הכנסה מסך 60% הכנסות המשרד בעוד שהשותף השני ישלם 13% מסך 40% הכנסות המשרד, דהיינו תשלום סכום מקדמות המס לשני השותפים יהיה שונה למרות אחוז מקדמות זהה שנקבע ע"י מס הכנסה.

טרם הפקת דוח מקדמות מס הכנסה יש לעדכן בתוכנה את הנתונים הבאים:

1. בהגדרות מערכת קוד מס’ 93 - דוחות תקופתיים נקבע אלו סעיפים מתוך חשבוניות/מס קבלה יכללו בדו"ח מקדמות מס.

סימון ההגדרה יגרום לסעיף להיכלל בדו"ח ולהיפך.

2. בהגדרות מערכת קוד מס’ 13 - ניהול משרד רשימת משתמשים אתר אתר את העובד [שותף] במשרד והצג את הכרטיס.

לחץ על כפתור  וקבע את אחוז השותפות והמקדמה לאותו משתמש.

הפקת הדוח:

בתפריט כספים לחץ על 

בחלון הסינון הזן טווח תאריכים רצוי ולחץ על כפתור [אשר]

את הדוח ניתן להדפיס או לייצא לאקסל

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)