איך לצרף חיובים פתוחים להסכם ריטיינר

        איך לצרף חיובים פתוחים להסכם ריטיינר ?    
   כספים > הסכמי ריטיינר > חייב ריטיינר
    מה התחדש בגרסה? [1.68]

   בחיוב תקופתי של הסכם ריטיינר, בחלון הבחירה " רשום חיוב ריטיינר והפק חשבון עסקה ", תוצג תיבת הסימון " צרף חיובי ריטיינר פתוחים לחשבון ".

   במידה ותסומן, החיובים   הפתוחים שמסומנים " בריטיינר " יכנסו לחשבון שמופק.

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)