עודכנית - מאגר ניהול ידע
תביעה והוצלפ מאמרים RSS Feed
בהוספת הוצאת לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק
נצפה 242 פעמים מאז Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: הוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ  מה התחדש בגרסה? [1.73] בהוספת הוצאה עם סעיף הוצאות לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק. לאחר שמירת פרטי ההוצאה (בתיק מסוג ת... קרא עוד
הוספנו אפשרות להדפיס את הגורמים עבורם נשלח עיקול מדיה
נצפה 250 פעמים מאז Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כרטיס תיק > חוצץ פעולות > פעולת עיקול במדיה מגנטית לגורמים בודדים > הדפס > הדפסת פעולות מה התחדש בגרסה? [1.73] מתוך פרטי פעולת עיקול במדיה - הוספנו לתדפיס את רשימת הגורמים עבורם נשלח ה... קרא עוד
הוספנו אפשרות לפתוח תיק מימוש משכון/משכנתא
נצפה 296 פעמים מאז Tue, Jan 31, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: תיק הוצל"פ > פעולות > הוספת פעולת פתיחת תיק בתקשורת מה התחדש בגרסה? [1.73] הוספנו אפשרות לפתוח תיק מימוש משכון/משכנתא. לפני הוספת הפעולה, יש צורך ברישום הנכסים בחוצץ נכסים שבתיק. בהוספת הפעו... קרא עוד
אילו דוחות קיימים למודול מסירות?
נצפה 460 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > "ניהול משרד" > רשימת דו"חות פעולות לביצוע: מרשימת הדו"חות > בחירה ב: קבוצת דו"חות > "תיקים" תת קטגוריה > מסירות, תיקים  110 - דוח אחוז הצלחה למוסר 111 - דוח סיכומי למוסר            ... קרא עוד
כמות חייבים בתיק
נצפה 368 פעמים מאז Thu, Apr 13, 2017
איפה?  תפריט הוצל"פ > חייבים תפריט כלים שלובים > חייבים מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוספה עמודה "כמות חייבים בתיק נוספה עמודה ואפשרות סינון לפי "כמות חייבים בתיק"     ... קרא עוד
טפסים
נצפה 382 פעמים מאז Mon, May 22, 2017
איפה ? תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 27 הוצל"פ - רשימת טפסים מה התחדש בגרסה ? [1.75]   בוצע שינוי בטופס 207 "בקשה לביצוע פס"ד כספי - מזונות"  בוצע שינוי בטופס 200 "בקשה לביצוע חוב חלוט לפי הו... קרא עוד
הוספת הערת הסדר לרישום פעולה בתיק
נצפה 470 פעמים מאז Sun, Apr 30, 2017
איפה? מודול הסדרים ותשלומים > הוספת הסדר > הוספת תשלומים  מה התחדש בגרסה? [1.75] לפעולה שנרשמת בתיק לאחר הוספת הסדר,  הוספנו את הערת ההסדר לתיאור הפעולה          ... קרא עוד
סרטון הדרכה - פתיחת תיק פנימי מסוג הוצל"פ
נצפה 532 פעמים מאז Mon, Mar 9, 2015
צפייה ברשימות מוגבלים וחברות בפירוק
נצפה 258 פעמים מאז Mon, Apr 3, 2017
שאלה: האם ואיפה במערכת ניתן לצפות ברשימות &#... קרא עוד
יתרת התיק הפנימי לא תואמת ליתרת תיק התקשורת
נצפה 421 פעמים מאז Thu, Nov 5, 2015
שאלה: יתרת תיק התקשורת לא תואמת ליתרה שמופ&... קרא עוד
למה אין לי תיק הוצל"פ (תקשורת) מקושר לתיק הפנימי ?
נצפה 462 פעמים מאז Mon, Oct 6, 2014
איך מגיעים? מכרטיס התיק הפנימי > פרטי תיק כ... קרא עוד
סרטון הדרכה - תפריט הוצל"פ
נצפה 305 פעמים מאז Mon, Mar 16, 2015
סרטון הדרכה - פתיחת תיקי הוצל"פ חדשים (פנימיים) מנתוני תקשורת
נצפה 663 פעמים מאז Mon, Mar 16, 2015
סרטון הדרכה - הגדרות הוצל"פ
נצפה 566 פעמים מאז Mon, Mar 9, 2015
סרטון הדרכה - כרטיס תיק הוצל"פ פנימי
נצפה 424 פעמים מאז Mon, Mar 9, 2015
חוצץ המודול "כלים שלובים" לא נראה בתוכנה
נצפה 502 פעמים מאז Tue, Nov 4, 2014
איך מגיעים? מהמסך הראשי > סרגל הניווט > חוצץ... קרא עוד
איפה רואים נתונים ישנים?
נצפה 387 פעמים מאז Sun, Oct 26, 2014
  לצפייה בנתונים שהתקבלו לפני המעבר לכלי–... קרא עוד
מה החליף את קופת ההפקדות?
נצפה 420 פעמים מאז Thu, Oct 30, 2014
  בכלים שלובים, את מה שהיה בעבר "קופת ההפקדו&... קרא עוד
סרטון הדרכה - הגדרות למילוי טפסים
נצפה 678 פעמים מאז Mon, Nov 24, 2014
הגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (לפי עו"ד)
נצפה 462 פעמים מאז Wed, Nov 5, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > נתונים ל–... קרא עוד
הגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (לפי לקוח)
נצפה 483 פעמים מאז Wed, Nov 5, 2014
איך מגיעים? כרטיס לקוח > חוצץ "הגדרות". פעול•... קרא עוד
הגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (מחליף את קופת ההפקדות)
נצפה 595 פעמים מאז Thu, Oct 30, 2014
  על מנת לרשום ולשדר פעולות עיקול, יש צורך ל&... קרא עוד
סרטון הדרכה - פתיחת תיק הוצל"פ בתקשורת
נצפה 586 פעמים מאז Tue, Nov 25, 2014
איך מפיקים טפסי הוצל"פ ?
נצפה 645 פעמים מאז Wed, Jan 14, 2015
שאלה: איך מפיקים טפסי הוצל"פ? (למשל, בקשה לסג•... קרא עוד
הגדרת חשבון בנק לתשלום אגרות (לעו"ד ברירת מחדל)
נצפה 435 פעמים מאז Wed, Nov 5, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > ברירת מח•... קרא עוד
הודעה על סכום קרנות מעל 50,000 בהוספת פעולת פתיחת תיק
נצפה 327 פעמים מאז Thu, Dec 4, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס התיק בו מנסים להוסי&... קרא עוד
האם התקשורת בכלים שלובים מתבצעת באותה הדרך או יש צורך בפעולה מיוחדת?
נצפה 286 פעמים מאז Sun, Oct 26, 2014
  תקשורת בכלים שלובים מתבצעת באותה דרך הת... קרא עוד
איפה ניתן לראות אם קיים עיכוב הליכים?
נצפה 345 פעמים מאז Tue, Nov 18, 2014
  עיכוב הליכים הוא נתון המגיע בתקשורת. לכן, &... קרא עוד
עדכון רשימת גורמים לעיקול במדיה
נצפה 327 פעמים מאז Sun, Nov 2, 2014
  פורסם עדכון לרשימת גורמי צד ג' לעיקול במד&#... קרא עוד
קובץ תקול - בדיקה ביומן הודעות הקליטה
נצפה 295 פעמים מאז Thu, Oct 30, 2014
איך מגיעים? מהמסך הראשי > תצוגה > מערכת תקשו... קרא עוד
הודעות מנחות חדשות
נצפה 375 פעמים מאז Wed, Nov 5, 2014
 הודעות אינפורמטיביות שונות (בעברית) יתק&#... קרא עוד
לא ניתן להוסיף פעולה או טופס פתיחת תיק - מתקבלת הודעה שאין קרנות
נצפה 417 פעמים מאז Wed, Nov 5, 2014
איך מגיעים? כרטיס התיק > חוצץ "קרנות". פעולו—... קרא עוד
בתיק התקשורת לא מופיע חשבון לזיכוי
נצפה 293 פעמים מאז Sun, Nov 2, 2014
 פירוט התקלה, ופתרון - כמו שהתקבל מרשות האכ... קרא עוד
עדכון שדות המתייחסים לחשבון בנק - בטפסים של כלים שלובים
נצפה 428 פעמים מאז Tue, Nov 4, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > עזרה > בדוק אם קיימים ... קרא עוד
לא ניתן לרשום עיקול - מתקבלת הודעה לגבי חשבון לא מוגדר
נצפה 390 פעמים מאז Wed, Nov 5, 2014
  לפני רישום עיקולי מדיה, יש צורך להגדיר ב... קרא עוד
איפה רואים את רשימת כל הטפסים ?
נצפה 551 פעמים מאז Wed, Sep 17, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > חיפוש לפי שם הגד... קרא עוד
חשיבות העבודה עם Metrofile
נצפה 485 פעמים מאז Sun, Nov 2, 2014
 לביצוע קליטה ושידור נתונים בפורמט התקשו&... קרא עוד
איפה רואים את רשימת הגורמים לעיקול המדווחים במדיה ?
נצפה 330 פעמים מאז Tue, Nov 4, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > הוצל"פ > רשימת גו—... קרא עוד
איך מעדכנים פרטי חייב בתיק ?
נצפה 438 פעמים מאז Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מכרטיס התיק > חוצץ "חייבים". פעו–... קרא עוד
איך מבטלים אישור מסירה?
נצפה 426 פעמים מאז Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? רשימת מסירות כללית - מסך ראשי > ח&... קרא עוד