עודכנית - מאגר ניהול ידע
ממשקים מאמרים RSS Feed
LEDES
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  בשורת התפריטים > תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > קוד 166 כספים - רשימת קודי LEDES  מה התחדש בגרסה ? [1.76]   למשרדים אשר עובדים עם מודול LEDES טרם תחילת העבודה יש להוסיף את פרטי החיוב כפ... קרא עוד
חיוב חשבונות עסקה במס"ב
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט כספים > חשבונות עסקה למס"ב מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה אפשרות לחיוב חשבונות עסקה במס"ב. באופן זה משרד עורך הדין מחייב את חשבון הלקוח באמצעות מס"ב. טרם עבודה עם הממשק יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. הגדרת ... קרא עוד
LEDES חוברת הדרכה ממשק
פורסם בתאריך Wed, Jun 7, 2017
   חוברת הדרכה LEDES                            קרא עוד
LEDES ממשק
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה? תפריט כספים > חשבונות עסקה > ייצוא חשבונות עסקה לפי מפרט לקובץ מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה אפשרות לייצוא חשבונות עסקה בפורמט LEDES.  מודול LEDES מאפשר שליחת חשבונות עסקה פתוחים בפורמט "אחיד" לחברות ולגופים... קרא עוד
ביצוע עדכונים לתוכנת הייצוא - Odexport
פורסם בתאריך Sun, Feb 22, 2015
ביצוע עדכון לתוכנת הייצוא Odexport  לביצוע עדכונים לתוכנת הייצוא Odexport יש להפעיל את מנגנון העדכונים במחשב בו מותקנת התוכנה.   (במהלך ביצוע עדכונים במערכת עו"דכנית פלטינום, מתעדכנת במקביל גם תוכנת הייצוא)   ... קרא עוד
ממשק קליטת חיובים ממכונת צילום - מפורט
פורסם בתאריך Thu, Jan 29, 2015
הסבר על הממשק במסגרת העבודה השוטפת במשר&... קרא עוד
הסבר כללי על ממשקים פנימיים
פורסם בתאריך Wed, Dec 24, 2014
מסמך הסבר לממשקים הפנימיים:     את הממשקי&#... קרא עוד
ממשק ייצוא לחשבשבת - מדריך למשתמש
פורסם בתאריך Wed, Jan 28, 2015
על הממשק ממשק הייצוא לחשבשבת מאפשר לייצא ... קרא עוד
ממשק פלא קארד - מסמך הדרכה
פורסם בתאריך Thu, Jan 15, 2015
ממשק פלא קארד          משרדים רבים עושים &#... קרא עוד