עודכנית - מאגר ניהול ידע
חישובים מאמרים RSS Feed
סרטון הדרכה - חישובים
נצפה 157 פעמים מאז Mon, Feb 2, 2015
הגדרה 18 - טבלאות - מדד המחירים לצרכן
נצפה 322 פעמים מאז Sun, Apr 5, 2015
מתי נצטרך? הגדרה זו היא רשימת כל ערכי מדד המחירים לצרכן לפי הבסיסים השונים, לפיהם מתבצעים החישובים במערכת עו"דכנית פלטינום, בכל חישוב בו קיימת הצמדה למדד זה. לרוב, ניגש להגדרה אם נרצה לראות את המדד לבסיס או לתאריך מסוים או אם נרצה לדעת לפ... קרא עוד
בהוספת חישוב בריבית קבועה, לרשימת החישובים בגליון נוספה עמודת סה"כ ריבית והצמדה
נצפה 300 פעמים מאז Wed, Jul 22, 2015
איפה? חישובים > הוספת חישוב > ריבית קבועה > שמירת החישוב מה התחדש בגרסה? [1.69] לרשימת החישובים בגיליון נוספה עמודה של סה"כ ריבית והצמדה ... קרא עוד