עודכנית - מאגר ניהול ידע
חישובים מאמרים RSS Feed
איך להדפיס חישובים
פורסם בתאריך Sun, Nov 15, 2015
                את רשימת החישובים ניתן להדפיס ממספר מקומות בתוכנה: תפריט תיקים ולקוחות > הצגת כרטיס לקוח/תיק > חישובים תפריט חישובים > רשימת חישובים > ביצוע סינון   בכל אחד מהמקומות הללו יש ללחוץ על האייקון ... קרא עוד
חישוב ריבית
פורסם בתאריך Tue, Dec 19, 2017
איפה ?    כותרת חישובים > חישוב ריבית בנקאית ועוד מה התחדש בגרסה ? [1.78]     לפרטי חישוב > לדוח הדפסה "פרטי דף החישוב"   בדוח ההדפסה נוסף שדה "מצטרפת כל X חודשים"   הנתון בשדה יהיה בהתאם לפרמטרים שנקבעו ב... קרא עוד
סיכום סכום חישובים בגיליון
פורסם בתאריך Thu, Jan 4, 2018
איפה ?   תפריט חישובים > הוסף גיליון חישוב > הוספת חישובים לגיליון   מה התחדש בגרסה ? [1.78]    נוספה אפשרות לסכם מספר רשומות של חישובים בגיליון אחד    לסיכום החישובים השונים יש לסמן את הרשומות ... קרא עוד
חישוב של ריבית מטבע חוץ ליבור חשב כללי
פורסם בתאריך Mon, Jan 8, 2018
איפה ?    תפריט חישובים > הוסף חישוב מה התחדש בגרסה ? [1.78]    לרשימת החישובים נוסף חישוב "חישוב של ריבית מטבע חוץ ליבור חשב כללי"    במידה ומסומנת התיבה "אפשרויות מתקדמות" ניתן לצרף ריבית כל X חודשים    בדו... קרא עוד
סרטון הדרכה - חישובים
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
הגדרה 18 - טבלאות - מדד המחירים לצרכן
פורסם בתאריך Sun, Apr 5, 2015
מתי נצטרך? הגדרה זו היא רשימת כל ערכי מדד המחירים לצרכן לפי הבסיסים השונים, לפיהם מתבצעים החישובים במערכת עו"דכנית פלטינום, בכל חישוב בו קיימת הצמדה למדד זה. לרוב, ניגש להגדרה אם נרצה לראות את המדד לבסיס או לתאריך מסוים או אם נרצה לדעת לפ... קרא עוד