עודכנית - מאגר ניהול ידע
תיקים מאמרים RSS Feed
קלסרים
פורסם בתאריך Tue, Feb 6, 2018
    קלסרים    במשרדים אשר מצרפים את התיקים השונים  "לקלסר", מאפשרת תוכנת עודכנית לציין את הקלסר אליו תויק התיק   עבודה עם קלסרים מאפשרת למשרדכם לאתר את התיק בצורה מהירה, ולדעת בכל רגע נתון היכן נמצא הקלסר.   איפה ... קרא עוד
הוספת נספח למספר תיקים
פורסם בתאריך Thu, Dec 7, 2017
איפה ?   תפריט תיקים ולקוחות > תיקים > פעולות > הוספת נספח   תיקי תביעה/הוצל"פ > פעולת > הוספת נספח מה התחדש בגרסה ? [1.77]   נוספה אפשרות להוספת נספח למספר רשומות בו-זמנית   לחיצה על הכפתור יפתח ח... קרא עוד
סטטוס סגירת תיק
פורסם בתאריך Sun, Jun 4, 2017
איפה ?  הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 26 "ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות" > הצגת קבוצת משתמשים מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה הרשאה חדשה "שינוי סטטוס תיק לסגור/ מסגור".  ההרשאה מכילה את כל הסטטוסים... קרא עוד
שליחת לינק מכרטיס תיק
פורסם בתאריך Sun, Aug 6, 2017
איפה ?   כרטיס תיק מה התחדש בגרסה ? [1.76]   שליחת לינק מכרטיס התיק > תוסיף את שם הלקוח לדואר האלקטרוני      קרא עוד
תצוגת תיקים מורחבת
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  תפריט תיקים ולקוחות > תיקים > ביצוע סינון מה התחדש בגרסה ? [1.76]  בחלון סינון אפשרות לתצוגת "רשימת תיקים מורחבת" בתצוגה "מורחבת" > נוספו השדות: מזהה חייב ראשי כמות חייבים בתיק קרן חוב נומינלית ... קרא עוד
העברת מספר תיקים ללקוח אחר
פורסם בתאריך Mon, May 22, 2017
איפה ?  תצוגה > כלים ותחזוקה > שינוי מספרי תיקים ולקוחות > "העבר תיקים מלקוח ללקוח אחר" מה התחדש בגרסה ? [1.76]  נוספה אפשרות להעביר מספר תיקים מלקוח אחד ללקוח שני שלבי עבודה: בחר באפשרות העבר תיקים מלק... קרא עוד
תת תיק
פורסם בתאריך Sun, Jul 9, 2017
איפה ?  כרטיס תיק > חוצץ תתי-תיקים > הוסף מה התחדש בגרסה ? [1.76]  בעת הוספת תת-תיק נוספה תיבת סימון "העתק זיהוי נוסף".   במידה וסומנה התיבה, יועבר שדה "זיהוי נוסף" לתת-תיק.         ... קרא עוד
מקום תיוק
פורסם בתאריך Wed, Aug 30, 2017
איפה ?  כרטיס לקוח > חוצץ תיקים מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לרשימת התיקים נוספה עמודה "מקום תיוק"      קרא עוד
שם שופט
פורסם בתאריך Mon, Sep 11, 2017
איפה ?   כותרת תיקים ולקוחות > הצגת כרטיס תיק > פרטי תיק מה התחדש בגרסה ? [1.76]   בחלון פרטי תיק, בשדה "שם שופט"   הגדלנו את מספר התווים הניתנים להקלדה      ... קרא עוד
ברשימת התיקים נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי מקום התיוק
פורסם בתאריך Thu, Mar 12, 2015
איפה? תיקים ולקוחות > רשימת תיקים > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.67] נוסף דו"ח ההדפסה "רשימת תיקים בחיתוך לפי מקומות תיוק". בדו"ח יוצגו מקומות התיוק במיון לפי א'-ב' ורשימת התיקים הנמצאים בהם במיון לפי מספר תיק... קרא עוד
נוסף שדה סינון "בית משפט ארצי" במעבר מתיק לתיק
פורסם בתאריך Tue, Dec 9, 2014
איפה? כרטיס תיק > שורת התפריטים > לחצן "עבור אל" מה התחדש בגרסה? [1.64] בחלון הסינון שנפתח > נוספה אפשרות לחיפוש תיק לפי שדה "תיק בימ"ש ארצי". ... קרא עוד
לפרטי החייב בתיק נוסף שדה ע.מ.
פורסם בתאריך Tue, Dec 16, 2014
איפה? בתיק פנימי > חוצץ "חייבים" מה התחדש בגרסה? [1.64] בהצגת פרטי חייב בתיק - מחוצץ "חייבים" > נוסף שדה "מספר ע.מ.". קרא עוד
בכרטיסי התיק וכרטיסי הלקוח - נוסף חוצץ "הסכמי ריטיינר"
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? בכרטיס לקוח וכרטיס תיק  מה התחדש בגרסה? [1.64] בכרטיסי התיק וכרטיסי הלקוח - נוסף חוצץ "הסכמי ריטיינר". בחוצץ יוצגו ההסכמים הרלוונטיים לתיק/לקוח, כולל אפשרויות של הוסף/עדכון/מחק בסרגל הכלים . החוצץ והנתונים בו, יוצ... קרא עוד
בכל כרטיסי התיק נוסף החוצץ "לוג שינויים בתיק"
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? בכרטיס תיק - בכל סוגי התיקים.  מה התחדש בגרסה? [1.64] בכל כרטיסי התיק נוסף החוצץ - "לוג שינויים בתיק".   קרא עוד
מרשימת התיקים נוסף דו"ח הדפסה הכולל הערות מהתיק
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? תיקים ולקוחות > תיקים > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.72] לתצוגת רשימת התיקים נוסף דו"ח הדפסה חדש - תיקים לפי מטפל עם הערות מהתיק    ... קרא עוד
במספור תיקי לקוח הוספנו הגדרה - מספר תיק שיתקבל בעת הוספת תיק חדש
פורסם בתאריך Mon, Feb 13, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > תיקים > הגדרה 46 - תיקים - הגדרות  מה התחדש בגרסה? [1.73] הוספנו הגדרה מספר תיק שיתקבל בעת הוספת תיק חדש. האפשרויות לבחירת המספור הן: 1. המספר הפנוי הבא מהמספר האחרון שהוקם בל... קרא עוד
מידור תיקים
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
איפה? הגדרות מערכתתיקים - הגדרות (קוד 46)קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26) כרטיס תיק > חוצץ הגדרות   מה התחדש בגרסה? [1.66] נוספה האפשרות לעבוד עם מידור תיקים בעבודה עם הגדרה זו, פרטי התיק יוצגו רק למטפלים בו או בהתאם... קרא עוד
בהגדרות הכלליות בכרטיס לקוח נוספו מספר אפשרויות המתייחסות למידור התיקים שלו
פורסם בתאריך Wed, Mar 18, 2015
איפה? חוצץ תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת כרטיס הלקוח > חוצץ "הגדרות" > כללי מה התחדש בגרסה? [1.67] בהגדרות הלקוח הכלליות נוספו האפשרויות: לבחור מטפלים קבועים בתיקים חדשים המוקמים לאותו לקוח.   בחירה האם כב... קרא עוד
סרטון הדרכה - מידור תיקים
פורסם בתאריך Mon, Apr 6, 2015
סרטון הדרכה - דו"חות מערכת - תיקים ולקוחות
פורסם בתאריך Sun, Jan 18, 2015
חוצץ יומן פעילות
פורסם בתאריך Sun, Apr 23, 2017
איפה?  בתפריט תיקים ולקוחות > בהצגת כרטיס תיק > חוצץ "יומן פעילות" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות להצגת מקור מידע בחוצץ "יומן פעילות"       ... קרא עוד
תפריט החוצצים מימין נעלם (כרטיס לקוח או תיק)
פורסם בתאריך Mon, Sep 29, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס לקוח או התיק פעולות לביצוע: במקום בו היו נראים החוצצים> לחץ על כותרת החוצץ המוצג למטה, כך שסרגל החוצצים מתחתיה יופיע. בסרגל שהופיע מתחת לכותרת> קליק ימני בעכבר> "הצג סרגל ניווט". ... קרא עוד
מה ההבדל בין חוצץ מסוג טופס, לבין חוצץ מסוג רשימה?
פורסם בתאריך Mon, Nov 24, 2014
 חוצץ טופס: בחוצץ מסוג טופס, השדות כמו שהם, ע... קרא עוד
איך מעדכנים פרטים (שם, סטטוס, מטפל, סוג, זיהוי נוסף וכו.) בתיק ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס התיק בו רוצים לעדכן ... קרא עוד
איך מעבירים תיק מלקוח אחד ללקוח אחר?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? במסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה... קרא עוד
איך מוסיפים חוצצי משתמש לתיק ?
פורסם בתאריך Sun, Oct 5, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > קוד 98 - תיקים - חוצצ... קרא עוד
סרטון הדרכה - הגדרות תיק
פורסם בתאריך Mon, Jan 19, 2015
סרטון הדרכה - הוספת תיק חדש
פורסם בתאריך Thu, Jan 8, 2015
סרטון הדרכה - עבודה בכרטיס תיק
פורסם בתאריך Mon, Jan 12, 2015
איך פותחים תת תיק לתיק?
פורסם בתאריך Sun, Dec 7, 2014
איך מגיעים? מכרטיס התיק, לו רוצים לפתוח תת-&... קרא עוד
איך מוסיפים הליך לרשימת ההליכים בתיק?
פורסם בתאריך Wed, Oct 29, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > תיקים - הליכים (קו&... קרא עוד
איך מוסיפים מקום תיוק
פורסם בתאריך Tue, Sep 23, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > תיקים > מקומות תי... קרא עוד
איך אני רואה את כל התיקים של לקוח מסויים ?
פורסם בתאריך Mon, Oct 6, 2014
  כרטיס הלקוח: חוצץ תיקים > רשימת התיקים של•... קרא עוד
איך להפוך תיק שפתחתי בלקוח כללי (לקוחות מזדמנים) ללקוח בפני עצמו ?
פורסם בתאריך Tue, Oct 21, 2014
  כשעובדים עם "לקוח כללי" או "לקוחות מזדמנים"... קרא עוד
בנסיון להפיק קבלת פקדון לא מזהה את התיק
פורסם בתאריך Sun, Oct 12, 2014
איך מגיעים? כרטיס התיק > חוצץ "צדדים". פעולו—... קרא עוד
איך מוסיפים מהות לרשימת המהויות בתיק?
פורסם בתאריך Wed, Oct 1, 2014
איך מגיעים? הגדרות מערכת > קוד 33 - רשימת מהויו... קרא עוד
איך מוחקים תיק?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מתוך כרטיס לקוח > רשימת תיקים מ&#... קרא עוד
איך הופכים תיק רגיל להיות תת תיק של לקוח אחר?
פורסם בתאריך Sun, Sep 14, 2014
איך מגיעים? מסך ראשי > תצוגה > כלים ותחזוקה >... קרא עוד