עודכנית - מאגר ניהול ידע
הנהלת חשבונות כפולה מאמרים RSS Feed
הוספת פקודת יומן
נצפה 376 פעמים מאז Thu, Apr 13, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > הוספת פקודת יומן מה התחדש בגרסה? [1.75] לאחר שמירת תנועה ידנית, בחלק העליון של המסך התווספו שדות סה"כ חובה ו סה"כ זכות.          ... קרא עוד
עדכון פקודת יומן ידנית
נצפה 509 פעמים מאז Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן מה התחדש בגרסה? [1.75]  בתהליך הוספת פקודת יומן נוספה אפשרות לעדכן פרטי התנועה שנרשמה לפני שמירת פקודה    ... קרא עוד
כרטיס הוצאות לקוח
נצפה 353 פעמים מאז Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן מה התחדש בגרסה? [1.75] בוצע הפרדה של כרטיסי הוצאות לקוח. כל הוצאת לקוח שנרשמת תגרום לרישום פקודת יומן נפרדת. בתצלום מסך ניתן להבחין בשתי פקודות יומן נפרדות - שנרשמו עקב רישום הוצ... קרא עוד
הדפסת מאזן בוחן
נצפה 368 פעמים מאז Wed, Apr 19, 2017
איפה?  הנהלת חשבונות כפולה > מאזן בוחן תנועות > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף דוח הדפסה בחיתוך לפי "סוג חישוב" ו "סוג כרטיס". דוחות אלו כוללים סיכומי ביניים לכל סוג כרטיס וסיכום כללי לכל סוג חישוב.    ... קרא עוד
פקודת יומן
נצפה 360 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  בתפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן > שמירת תנועה מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות לעדכון תנועה של פקודת יומן ידנית. אפשרות העדכון אפשרית במסגרת תהליך של הוספת תנועה לפקודה ידנית וכל עוד לא נשמרה פקוד... קרא עוד
מאזן בוחן תנועות
נצפה 394 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > צלמית בוחן תנועות > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוסף דוח הדפסה חדש "מאזן בוחן בחיתוך לפי סוג חישוב" הדוח כולל סיכומי ביניים.      ... קרא עוד
תיעוד שינוי מספר כרטיס לקוח בהנה"ח כפולה
נצפה 367 פעמים מאז Mon, Apr 24, 2017
איפה?  בשורת התפריטים > תצוגה > כלים ותחזוקה > לוג שינויים מה התחדש בגרסה? [1.75]  לתצוגת הנתונים התווסף תיעוד של שינויים במספר כרטיס לקוח בהנהלת חשבונות כפולה  שים לב לאפשרות סינון במסך "לוג שינויים" אפשרות לבחו... קרא עוד
סינון תנועות בהנהלת חשבונות כפולה לפי סכום
נצפה 407 פעמים מאז Tue, Apr 25, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > תנועות > סינון לפי סכום תנועה מה התחדש בגרסה? [1.75]  בתפריט הנה"ח כפולה >בצלמית  תנועות התווספה אפשרות לבצע סינון לפי סכום תנועה.      ... קרא עוד
ביטול פקודת יומן ידנית
נצפה 318 פעמים מאז Thu, Jun 1, 2017
איפה ?  תפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן > ביצוע סינון בהתאם לאחד התנאים המופיעים מה התחדש בגרסה ? [1.75]   במסך "פקודת יומן" נוסף פקד    הפקד משמש לביטול פקודת יומן ידנית בלבד!   לחיצה על הכפתור תפתח חלון ... קרא עוד
הנהלת חשבונות כפולה - מדריך למשתמש
נצפה 583 פעמים מאז Sun, Feb 8, 2015
תוכן עניינים מבוא הנה"ח כפולה: פקודות יומן כרטיסי הנה"ח רישום פקודת יומן ידנית כרטיסי משתמש מאזן בוחן תנועות דו"ח מאזן דו"ח מע"מ דו"ח רווח והפסד יצוא לחשבשבת יצוא לפריוריטי מבוא ... קרא עוד