עודכנית - מאגר ניהול ידע
הנהלת חשבונות כפולה מאמרים RSS Feed
איך למצוא פקודות יומן מעורבות
פורסם בתאריך Wed, Aug 7, 2019
איך להציג פקודות מעורבות   כידוע כל רישום בהנהלת החשבונות חייב להתבצע תוך הקפדה על המשוואה החשבונאית הבסיסית (נכסים =התחייבויות +הון עצמי) כך שכל פקודה במערכת חייבת להיות מאוזנת. לדוגמה, אם אנו יוצרים הוצאה כנגד צריכה ההתחייבות... קרא עוד
איך להציג נתוני ייצוא לחשבשבת
פורסם בתאריך Tue, May 21, 2019
       איך להציג נתוני ייצוא לחשבשבת ?         בתוכנת עודכנית קיימת אפשרות(בתשלום) לייצוא נתונים לחשבשבת    החל מגרסה 1.82 אנו מאפשרים הצגת הנתונים ומסמך המקור טרם ביצוע הייצוא.    לייצוא נתונים במסך הראשי לחץ על ה... קרא עוד
איך לייצא נתונים לפריוריטי
פורסם בתאריך Sun, Jun 23, 2019
     איך לייצא נתונים לפריוריט ?        מגרסה 1.82 אנו מאפשרים שליטה טובה יותר על ייצוא נתונים לפריוריטי בתפריט הנה"ח כפולה > לחץ על יצוא לפריוריטי בחלון פרטי יצוא הזן את הפרטים הנדרשים בשדות השונים לסיום לחץ על כפתור אשר    הסב... קרא עוד
בהנה"ח כפולה, לתצוגת רשימת פקודות היומן נוספה עמודת סכום הפקודה
פורסם בתאריך Sun, Dec 6, 2015
איפה? הנהלת חשבונות כפולה  > רשימת פקודות יומן מה התחדש בגרסה? [1.71] לתצוגת הרשימה נוסף סכום הפקודה.   קרא עוד
איך לראות כרטיס הוצאות
פורסם בתאריך Sun, Oct 18, 2015
      כרטיס הוצאות  הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח         במודול הנה"ח: החל מגרסה 1.70 לסוגי הכרטיסים נוסף סוג   הוצאות לקוח . הוצאות הלקוח יוצגו בכרטיסים נפרדים, לפי לקוח, בדומה לתצוגת כרטיסי הפקדון.  ה... קרא עוד
חשבונית בשיעור מע"מ - 0.00
פורסם בתאריך Wed, Oct 24, 2018
  רישום תנועה בשיעור מע"מ 0     בגרסה החדשה הפקת חשבונית מס וחשבונית מס/קבלה בה ההכנסה עם שיעור מע"מ - 0%    פקודת היומן תרשם מול כרטיס הכנסות פטורות      לדוגמא הפקת חשבונית מס/קבלה בשיעור מע"מ - 0.00     פירוט התנועות   ... קרא עוד
איך רושמים יתרת פתיחה במאזן
פורסם בתאריך Mon, May 6, 2019
    איך רושמים יתרות פתיחה במאזן         החל מגרסה 1.81 ניתן לבצע רישומי יתרות פתיחה לכרטיסים השונים בהנהלת חשבונות כפולה.   חשוב! רישום יתרות פתיחה מחייב את המשרד להזין את היתרות לכל הכרטיסים במערכת . כרטיס ללא יתרת פתיח... קרא עוד
איך לקבוע ערכים ריקים באסמכתא שנייה
פורסם בתאריך Mon, Jan 14, 2019
      איך לקבוע ערכים ריקים באסמכתא שנייה ?        למשרדים העובדים עם אפשרות ייצוא נתוני הנהלת חשבונות לחשבשבת    בגרסה 1.81 נוספה אפשרות לקבוע ערך "ריק" ברשימת האפשרויות בשדות הקשורים לאסמכתא שנייה.    בתפריט הנה"ח כ... קרא עוד
הצגת פקודת יומן מתוך חלון תיאום תנועות
פורסם בתאריך Thu, Jun 7, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]    בחלון תיאום תנועות חשבון נוסף כפתור    לחיצה על הכפתור תציג את מקור פקודת יומן מערכת שנבחרה לתיאום   איפה ?    תפריט כספים > חשבונות בנק > מתוך הרשימה המתקבלת > סימו... קרא עוד
תאריך פקודת יומן
פורסם בתאריך Thu, Nov 9, 2017
איפה ?   בשמירת פקודת יומן המכילה שתי תנועות בתאריכים שונים   תאריך פקודת היומן יהיה התאריך שנרשם בתנועה הראשונה מה התחדש בגרסה ? [1.77]    לדוגמא פקודת יומן המכילה קבלת חשבונית ב- 09/11 והוצאת תשלום ב - 17/11   ... קרא עוד
תיאור שונה לכל תנועה
פורסם בתאריך Sun, Nov 12, 2017
איפה ?   תפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן מה התחדש בגרסה ? [1.77]   ברישום פקודת יומן ידנית, ניתן לרשום תיאור שונה לכל תנועה     ... קרא עוד
כרטיסי הנה"ח
פורסם בתאריך Thu, Jul 20, 2017
איפה ?  כותרת הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח > ביצוע סינון מה התחדש בגרסה ? [1.76]  לחלון הסינון ולכרטיס הנה"ח נוספו השדות: מס' פקודת יומן סוג תנועה חובה/זכות תיאור תאריך רישום/אסמכתא     ... קרא עוד
פקודת יומן ידנית
פורסם בתאריך Wed, Jul 26, 2017
איפה ?  כותרת הנה"ח כפולה > פקודת יומן > הצגת פקודת יומן ידנית מה התחדש בגרסה ? [1.76]   אופן תצוגת פקודת יומן השתנה. המסך מחולק לשני חלקים   בחלק העליון: תאריך רישום, תיאור, אסמכתא    בחלק התחתון: תנועות ב... קרא עוד
הדפסת פקודת יומן
פורסם בתאריך Mon, Aug 7, 2017
איפה ?  כותרת הנה"ח כפולה > פקודת יומן > הצגת פקודת יומן > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.76]   נוסף דו"ח הדפסה [פרטי פקודת יומן]      ... קרא עוד
ביטול פקודת יומן
פורסם בתאריך Mon, Aug 7, 2017
איפה ?  כותרת הנה"ח כפולה > פקודת יומן > ביצוע סינון מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לרשימת פקודות יומן נוסף כפתור [בטל פקודת יומן]   לחיצה על הכפתור יציג מסך עם תנועות סטורנו   חשוב ! ניתן לבטל פקודה ידנית בלבד... קרא עוד
הדפסת כרטיסי הנה"ח כפולה
פורסם בתאריך Tue, Aug 8, 2017
איפה ?  כותרת הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.76]   לאפשרויות הדפסה נוסף דו"ח [תנועות בכרטיס הנהלת חשבונות-דף נפרד לכל כרטיס]    הדו"ח ידפיס את פירוט התנועות לכל כרטיס שברשימה  ... קרא עוד
הוספת פקודת יומן ברצף
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?  כותרת הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן מה התחדש בגרסה ? [1.76]   למסך הוספת פקודת יומן נוסף כפתור   לחיצה על הכפתור יפתח לאחר השמירה מסך להוספת פקודת יומן נוספת      ... קרא עוד
רענון כרטיסי הנה"ח
פורסם בתאריך Mon, Aug 14, 2017
איפה ?  הוספת פקודת יומן ידנית, כאשר כרטיס הנה"ח פתוח מה התחדש בגרסה ? [1.76]   כאשר מוספים למערכת פקודת יומן ידנית, ובו זמנית כרטיס הנה"ח פתוח   המערכת תבצע "רענון" אוטומטי של תנועות בכרטיס הנה"ח     ... קרא עוד
תיאום ברמת כרטיסים
פורסם בתאריך Tue, Aug 22, 2017
איפה ?   כותרת הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח > הצגת פרטי כרטיס מה התחדש בגרסה ? [1.76]     למסך "תנועות בכרטיסי הנה"ח" נוספו הפעולות הבאות התחלת תהליך של ביצוע תיאום תנועות הצגת תיאום שהתבצע ביטול תיאום ת... קרא עוד
נוספה אפשרות לשכפל פקודת יומן ידנית
פורסם בתאריך Thu, May 26, 2016
איפה? הנהלת חשבונות כפולה: פקודות יומן כרטיסי לקוח מה התחדש בגרסה? [1.72] נוספה אפשרות לשכפל פקודת יומן ידנית.   קרא עוד
במודול הנהלת חשבונות כפולה, ברישום פקודת יומן ידנית נוספה אפשרות לשכפול הפקודה
פורסם בתאריך Thu, May 26, 2016
איפה? הנהלת חשבונות כפולה (מודול בתשלום) > הוספת פקודת יומן ידנית > שמור תנועה מה התחדש בגרסה? [1.72] בהוספת פקודת יומן ידנית, נוסף כפתור [שמור ושכפל פקודת יומן] בלחיצה על אפשרות זו (לאחר שמירת תנועה), פקודת היומן ת... קרא עוד
הוספת פקודת יומן
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > הוספת פקודת יומן מה התחדש בגרסה? [1.75] לאחר שמירת תנועה ידנית, בחלק העליון של המסך התווספו שדות סה"כ חובה ו סה"כ זכות.          ... קרא עוד
עדכון פקודת יומן ידנית
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן מה התחדש בגרסה? [1.75]  בתהליך הוספת פקודת יומן נוספה אפשרות לעדכן פרטי התנועה שנרשמה לפני שמירת פקודה    ... קרא עוד
כרטיס הוצאות לקוח
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן מה התחדש בגרסה? [1.75] בוצע הפרדה של כרטיסי הוצאות לקוח. כל הוצאת לקוח שנרשמת תגרום לרישום פקודת יומן נפרדת. בתצלום מסך ניתן להבחין בשתי פקודות יומן נפרדות - שנרשמו עקב רישום הוצ... קרא עוד
הדפסת מאזן בוחן
פורסם בתאריך Wed, Apr 19, 2017
איפה?  הנהלת חשבונות כפולה > מאזן בוחן תנועות > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף דוח הדפסה בחיתוך לפי "סוג חישוב" ו "סוג כרטיס". דוחות אלו כוללים סיכומי ביניים לכל סוג כרטיס וסיכום כללי לכל סוג חישוב.    ... קרא עוד
פקודת יומן
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  בתפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן > שמירת תנועה מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות לעדכון תנועה של פקודת יומן ידנית. אפשרות העדכון אפשרית במסגרת תהליך של הוספת תנועה לפקודה ידנית וכל עוד לא נשמרה פקוד... קרא עוד
מאזן בוחן תנועות
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > צלמית בוחן תנועות > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוסף דוח הדפסה חדש "מאזן בוחן בחיתוך לפי סוג חישוב" הדוח כולל סיכומי ביניים.      ... קרא עוד
תיעוד שינוי מספר כרטיס לקוח בהנה"ח כפולה
פורסם בתאריך Mon, Apr 24, 2017
איפה?  בשורת התפריטים > תצוגה > כלים ותחזוקה > לוג שינויים מה התחדש בגרסה? [1.75]  לתצוגת הנתונים התווסף תיעוד של שינויים במספר כרטיס לקוח בהנהלת חשבונות כפולה  שים לב לאפשרות סינון במסך "לוג שינויים" אפשרות לבחו... קרא עוד
סינון תנועות בהנהלת חשבונות כפולה לפי סכום
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > תנועות > סינון לפי סכום תנועה מה התחדש בגרסה? [1.75]  בתפריט הנה"ח כפולה >בצלמית  תנועות התווספה אפשרות לבצע סינון לפי סכום תנועה.      ... קרא עוד
ביטול פקודת יומן ידנית
פורסם בתאריך Thu, Jun 1, 2017
איפה ?  תפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן > ביצוע סינון בהתאם לאחד התנאים המופיעים מה התחדש בגרסה ? [1.75]   במסך "פקודת יומן" נוסף פקד    הפקד משמש לביטול פקודת יומן ידנית בלבד!   לחיצה על הכפתור תפתח חלון ... קרא עוד