עודכנית - מאגר ניהול ידע
הנהלת חשבונות כפולה מאמרים RSS Feed
נוספה אפשרות לשכפל פקודת יומן ידנית
נצפה 119 פעמים מאז Thu, May 26, 2016
איפה? הנהלת חשבונות כפולה: פקודות יומן כרטיסי לקוח מה התחדש בגרסה? [1.72] נוספה אפשרות לשכפל פקודת יומן ידנית.   קרא עוד
במודול הנהלת חשבונות כפולה, ברישום פקודת יומן ידנית נוספה אפשרות לשכפול הפקודה
נצפה 138 פעמים מאז Thu, May 26, 2016
איפה? הנהלת חשבונות כפולה (מודול בתשלום) > הוספת פקודת יומן ידנית > שמור תנועה מה התחדש בגרסה? [1.72] בהוספת פקודת יומן ידנית, נוסף כפתור [שמור ושכפל פקודת יומן] בלחיצה על אפשרות זו (לאחר שמירת תנועה), פקודת היומן ת... קרא עוד
הוספת פקודת יומן
נצפה 209 פעמים מאז Thu, Apr 13, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > הוספת פקודת יומן מה התחדש בגרסה? [1.75] לאחר שמירת תנועה ידנית, בחלק העליון של המסך התווספו שדות סה"כ חובה ו סה"כ זכות.          ... קרא עוד
עדכון פקודת יומן ידנית
נצפה 169 פעמים מאז Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן מה התחדש בגרסה? [1.75]  בתהליך הוספת פקודת יומן נוספה אפשרות לעדכן פרטי התנועה שנרשמה לפני שמירת פקודה    ... קרא עוד
כרטיס הוצאות לקוח
נצפה 172 פעמים מאז Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן מה התחדש בגרסה? [1.75] בוצע הפרדה של כרטיסי הוצאות לקוח. כל הוצאת לקוח שנרשמת תגרום לרישום פקודת יומן נפרדת. בתצלום מסך ניתן להבחין בשתי פקודות יומן נפרדות - שנרשמו עקב רישום הוצ... קרא עוד
הדפסת מאזן בוחן
נצפה 196 פעמים מאז Wed, Apr 19, 2017
איפה?  הנהלת חשבונות כפולה > מאזן בוחן תנועות > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף דוח הדפסה בחיתוך לפי "סוג חישוב" ו "סוג כרטיס". דוחות אלו כוללים סיכומי ביניים לכל סוג כרטיס וסיכום כללי לכל סוג חישוב.    ... קרא עוד
פקודת יומן
נצפה 218 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  בתפריט הנה"ח כפולה > הוסף פקודת יומן > שמירת תנועה מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות לעדכון תנועה של פקודת יומן ידנית. אפשרות העדכון אפשרית במסגרת תהליך של הוספת תנועה לפקודה ידנית וכל עוד לא נשמרה פקוד... קרא עוד
מאזן בוחן תנועות
נצפה 243 פעמים מאז Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > צלמית בוחן תנועות > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוסף דוח הדפסה חדש "מאזן בוחן בחיתוך לפי סוג חישוב" הדוח כולל סיכומי ביניים.      ... קרא עוד
תיעוד שינוי מספר כרטיס לקוח בהנה"ח כפולה
נצפה 200 פעמים מאז Mon, Apr 24, 2017
איפה?  בשורת התפריטים > תצוגה > כלים ותחזוקה > לוג שינויים מה התחדש בגרסה? [1.75]  לתצוגת הנתונים התווסף תיעוד של שינויים במספר כרטיס לקוח בהנהלת חשבונות כפולה  שים לב לאפשרות סינון במסך "לוג שינויים" אפשרות לבחו... קרא עוד
סינון תנועות בהנהלת חשבונות כפולה לפי סכום
נצפה 217 פעמים מאז Tue, Apr 25, 2017
איפה?  תפריט הנה"ח כפולה > תנועות > סינון לפי סכום תנועה מה התחדש בגרסה? [1.75]  בתפריט הנה"ח כפולה >בצלמית  תנועות התווספה אפשרות לבצע סינון לפי סכום תנועה.      ... קרא עוד
ביטול פקודת יומן ידנית
נצפה 178 פעמים מאז Thu, Jun 1, 2017
איפה ?  תפריט הנה"ח כפולה > פקודות יומן > ביצוע סינון בהתאם לאחד התנאים המופיעים מה התחדש בגרסה ? [1.75]   במסך "פקודת יומן" נוסף פקד    הפקד משמש לביטול פקודת יומן ידנית בלבד!   לחיצה על הכפתור תפתח חלון ... קרא עוד
הנהלת חשבונות כפולה - מדריך למשתמש
נצפה 378 פעמים מאז Sun, Feb 8, 2015
תוכן עניינים מבוא הנה"ח כפולה: פקודות יומן כרטיסי הנה"ח רישום פקודת יומן ידנית כרטיסי משתמש מאזן בוחן תנועות דו"ח מאזן דו"ח מע"מ דו"ח רווח והפסד יצוא לחשבשבת יצוא לפריוריטי מבוא ... קרא עוד