הגדרות מערכת - פלטינום

כספים - הגדרת הוצאות

בהגדרה זו נגדיר כיצד המערכת תתנהג עם פרטי החיוב ורישום פעולה בעת רישום הוצאה האם ירשם חיוב ללקוח בגין הוצאה. האם יפתח חלון חיוב האם ירשם החיוב ברקע, ללא פתיחת חלון חיוב. האם יפתח חלון לרישום פעולה בכרטיס התיק (רלוונטי לתיקי תביעה והוצאה לפועל). ... קרא עוד

כספים - דוחות תקופתיים

הגדרת הסעיפים הקיימים בחשבונית מס קבלה ואו חשבונית מס אשר יכללו בדוח מקדמות מס בתוכנה. לשינוי או עדכון הסעיפים הקיימים לחץ על כפתור  הפקת דוח מקדמות מס נעשה בתוכנה בתפריט כספים >  להסבר מפורט על הפקת דוח מקדמות מס עבור לקישור הבא: מקדמות מס... קרא עוד

נוסח הודעה קבועה

בחלון "נוסח הודעה קבועה" בצע את השלבים הבאים: בחר את סוג הנוסח הרצוי מהרשימה המוצגת. להסבר נוסף על סוגי הנוסחים והשימוש בהם עבור לקישור הבא: נוסחים קבועים להודעות SMS בהתאם לסוג הנוסח שנבחר בחר את השדות הרצויים. לאחר בחירת השדה לחץ על הכפתור  להוספת... קרא עוד

הכרת המערכת

  מבנה מסך ראשי תפריט המבורגר- מרכז בתוכו את כל תפריטי המערכת בסרגל הניווט ואפשרויות נוספות כגון עזרה, הגדרות מערכת וחיבור מרוחק. סרגל ניווט- מכיל תפריטים וצלמיות (אייקונים) המחולקים לפי נושאים. סרגל זה מאפשר מעבר בין המודלים והנושאים השונים במערכת... קרא עוד

כספים - מספרי מסמכים

בהגדרה זו יש לקבוע את מספרי המסמכים החשבונאיים במערכת טרם השימוש במערכת הנה"ח, ללא הזנת מספר המערכת תיתן את הספרה "1" למסמך החשבונאי הראשון שיופק. בעת הזנת המספרים הזן מספר הקטן באחד מהמספר שממנו תרצה להתחיל להפיק את המסמך.לדוגמא, אם ברצונך להתחיל לר... קרא עוד

הגדרת רשימת סעיפי הוצאה

בהגדרה זו יש להגדיר את רשימת סעיפי ההוצאה בתוכנה. קישור סעיף הוצאה  לרישום הוצאה חדשה מתקיים רק בהוצאות משרדיות. ברישום הוצאות לקוח אין צורך להגדיר סעיפי הוצאה. אחוז מע"מ מוכר ישפיע על סה"כ המע"מ שנצטרך לשלם בדוחות שנפיק מהמערכת. בנוסף קישור פרטי סע... קרא עוד

פרטי שער מט"ח

חלון פרטי שער מט"ח מורכב משני חלקים. בפרטי המטבע - מוצג תאריך וערך השער העדכני של המטבע בנתוני מט"ח - מוצגים השערים ההיסטורים של המטבע. כותרת נתוני מט"ח  - מציג את שער המטבע בחלון נפרד. הצגת שער המטבע מאפשר באמצעות לחיצה על כפתור  לשנות את ערך הש... קרא עוד

פרטי טבלת ריבית

חלון פרטי טבלת ריבית מורכב משני חלקים: פרטי טבלת ריבית - מציג פרטים כלליים לגבי סוג הריבית שנבחרה ותדירות הצטרפות הריבית לקרן. ריביות - מציג את הסטוריית שיעורי הריבית בהתאם לתאריך. נכנס לחלון זה במידה ואנו מעוניינים להוסיף פרטי ריבית חדשה ואו לעדכן ב... קרא עוד

טבלאות מט"ח

בהגדרה זו מוצגים שערי המטבע השונים הקיימים בתוכנת עודכנית. כברירת מחדל מוגדר בתוכנה לבצע עדכון אוטומטי של שערי המט"ח עם פתיחת התוכנה. במידה והגדרה זו אינה מסומנת אנו ממליצים לעדכן. הגדרה מספר - 17 עדכון אוטומטי. לחיצה כפולה על כל אחת מהרשומות תציג ר... קרא עוד

מדד המחירים לצרכן

הגדרה זו מרכזת את רשימת כל ערכי מדד המחירים לצרכן לפי הבסיסים השונים, לפיהם מתבצעים החישובים במערכת עו"דכנית פלטינום בכל מקום בו קיימת הצמדה למדד זה. לרוב, ניגש להגדרה אם נרצה לראות את המדד לבסיס או לתאריך מסוים או אם נרצה לדעת לפי מה מחושבת ההצמדה ... קרא עוד

מציג רשומה 1 עד 10 מתור 61 רשומות