עודכנית - מאגר ניהול ידע
גרסאות 1.73-1.74 מאמרים RSS Feed
שינינו את טופס תצהיר מוסר - על פי השינויים שנעשו בטופס ברשות האכיפה והגבייה
נצפה 66 פעמים מאז Tue, Dec 6, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הוצל"... קרא עוד
מתוך טיוטת חשבון עסקה - הוספנו כפתור "אשר חשבון"
נצפה 55 פעמים מאז Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > חשבונות עסק... קרא עוד
בהוספת הוצאת לקוח בתיק תביעה/הוצל"פ - הוספנו אפשרות לרישום פעולה בתיק
נצפה 44 פעמים מאז Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: הוספת הוצאה עם סעיף ... קרא עוד
ביצירת קבוצת עבודה מקובץ אקסל, הוספנו אפשרויות להקמת תיקים לפי זיהוי נוסף או מספר מזהה
נצפה 43 פעמים מאז Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הקמת קבוצות עבודה מ&... קרא עוד
מהוספת חיובים, הוספנו כפתור [הוסף העדרות]
נצפה 43 פעמים מאז Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > הוסף חיובים, &#... קרא עוד
בתצוגת רשימת המשימות - הוספנו תצוגה וסינון - משימות כולל סיכומים כספיים
נצפה 42 פעמים מאז Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: יומן ומשימות > משימ... קרא עוד
במספור תיקי לקוח הוספנו הגדרה - מספר תיק שיתקבל בעת הוספת תיק חדש
נצפה 42 פעמים מאז Mon, Feb 13, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > תיקי... קרא עוד
לתפריט המסמכים נוספה רשימה חדשה - מסמכים דורשים טיפול
נצפה 41 פעמים מאז Tue, Dec 6, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: המסך הראשי > סרגל הנ... קרא עוד
למחירון המשרד הכללי נוספה עמודה המציגה את כמות חיובים
נצפה 41 פעמים מאז Tue, Dec 6, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > כספי... קרא עוד
בחלון סינון דו"ח 166 הוספנו שדה לבחירת טווח תאריכים של פעולות
נצפה 41 פעמים מאז Wed, Dec 7, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: ניהול משרד > רשימת ד... קרא עוד
ברשימת שבלונות המסמך - הוספנו עמודות תאריך שימוש אחרון ו-כמות מסמכים המבוססים על השבלונה
נצפה 40 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > מסמכ... קרא עוד
בפירוט חיובי הוצל"פ, לרשימת שוברים/דרישות תשלום נוספה עמודה של שם חייב ראשי
נצפה 40 פעמים מאז Mon, Dec 5, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > סה"כ חי&#... קרא עוד
הוספנו עדכון של תאריך פס"ד/פיגורים מתיק התקשורת לתיק הפנימי
נצפה 39 פעמים מאז Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > תיקים ... קרא עוד
בחיפוש מסמכים טקסטואלי נוספה אפשרות לחיפוש בטווח תאריכים
נצפה 39 פעמים מאז Mon, Nov 28, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: מסמכים > חיפוש טקסט... קרא עוד
בדו"ח 143 - לחלון סינון ולתצוגת הדוח הוספנו שדה - נרשם ע"י
נצפה 39 פעמים מאז Wed, Nov 23, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: דו"חות ניהול משרד > ד&#... קרא עוד
לדוח ההדפסה - תקבולי מס"ב - נוספה עמודה של תאריך קליטה
נצפה 38 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > התראו... קרא עוד
הוספנו אפשרות להדפיס את הגורמים עבורם נשלח עיקול מדיה
נצפה 38 פעמים מאז Mon, Jan 16, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כרטיס תיק > חוצץ פעו... קרא עוד
ברשימת הנספחים נוסף כפתור [עדכן סוג נספח]
נצפה 37 פעמים מאז Sun, Dec 4, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: תיקים ולקוחות > נספ... קרא עוד
הוספנו אפשרות לפתוח תיק מימוש משכון/משכנתא
נצפה 37 פעמים מאז Tue, Jan 31, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: תיק הוצל"פ > פעולות > ... קרא עוד
לחלון הסינון של רשימות הטלפונים נוסף שדה סינון - פרטי טלפונים
נצפה 36 פעמים מאז Mon, Dec 5, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: טלפונים והודעות > ט... קרא עוד
הוספנו כפתור "סמן כנפרע" לחוצץ הפקדונות בתיק
נצפה 36 פעמים מאז Mon, Feb 13, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: תיקים ולקוחות > תיק... קרא עוד
הוספנו ללוג שינויים מידע על מחיקה של קבוצת עבודה
נצפה 35 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: תצוגה > כלים ותחזוק... קרא עוד
ברשימת פעולות הוצל"פ - לדוח ההדפסה "רשימת הפעולות בתיקים" נוספה עמודה של "סכום לידיעה"
נצפה 35 פעמים מאז Mon, Nov 28, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הוצל"פ > פעולות > הדפ–... קרא עוד
מתצוגת רשימת החשבוניות, לרשימת דו"חות ההדפסה נוסף דו"ח הדפסה - רשימת חשבוניות לפי תיק
נצפה 34 פעמים מאז Tue, Dec 6, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > חשבוניות מס >... קרא עוד
לשדות האוטומטיים בקבוצת שדות - תיק - סיכומים - נוספו שדות חדשים
נצפה 34 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > מסמכ... קרא עוד
הוספנו ללוג השינויים תיעוד על שינוי או מחיקת פרטי חשבון בנק
נצפה 33 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: תצוגה > כלים ותזוקה >... קרא עוד
הוספנו הגדרה לבחירת שדות משותפים בחוצצי משתמש
נצפה 33 פעמים מאז Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > חוצצ... קרא עוד
ברשימת התקבולים לפקדון, לדוחות ההדפסה נוסף דו"ח - תקבולים בפקדון בחיתוך לפי חודשים
נצפה 33 פעמים מאז Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: פקדונות > תקבולים ל... קרא עוד
לקבוצת דוחות הוצל"פ וגביה נוסף דו"ח 173 - דוח תיקים בהסדר ללא תקבולים
נצפה 33 פעמים מאז Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: ניהול משרד > רשימת ד... קרא עוד
במודול חלוקת תקבולים - נוסף פירוט של הסכמי החלוקה
נצפה 33 פעמים מאז Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום (ללקוחות עם מודול חל&... קרא עוד
לדוחות ההדפסה של רשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה - חשבונות עסקה בחיתוך לפי רפרנט
נצפה 33 פעמים מאז Sun, Dec 4, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > חשבונות עסק... קרא עוד
הוספנו אפשרות להגדיר בכרטיסי לקוח/תיק - ריבית בנקאית בתוספת ריבית קבועה
נצפה 32 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
  איפה? עודכנית פלטינום: הצגת כרטיס תיק מסו&... קרא עוד
בחלון הסינון ותצוגת רשימת החייבים הוספנו שדות/עמודות מספר לקוח אב ושם לקוח אב
נצפה 32 פעמים מאז Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > חייבי... קרא עוד
בהגדרת מחירוני מסירות (133) נוסף כפתור [עדכן מע"מ]
נצפה 32 פעמים מאז Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הגדר... קרא עוד
הוספנו אפשרות להגדיר תיק פטור ממע"מ ו/או חייב במע"מ בשיעור של 0%
נצפה 32 פעמים מאז Mon, Feb 13, 2017
איפה? עודכנית פלטינום: כרטיס תיק > הגדרות > •... קרא עוד
לשדות האוטומטיים של שבלונה - הוספנו שדה מספר גרסת מסמך
נצפה 31 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הגדר... קרא עוד
למאגר שדות המועברים לשבלונה, לקבוצת השדות לקוח - הוספנו שדה של תאריך לידה
נצפה 31 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הגדר... קרא עוד
הוספנו אפשרות לעדכן בתיק הפנימי את תאריך פס"ד/פיגורים המופיע בתיק התקשורת
נצפה 31 פעמים מאז Wed, Dec 21, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > התראו... קרא עוד
לישויות להם הונפקו קבלות/חשבוניות מס - בכרטיס הישות יופיעו חוצצי קבלות ו/או חשבוניות מס
נצפה 30 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: רשימת ישויות > כרטי... קרא עוד
בנוסחים הקבועים להודעות SMS - בעריכת נוסח הגדלנו את כמות התוים מ-200 ל-2,000
נצפה 29 פעמים מאז Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום:  הגדרות מערכת > ניה•... קרא עוד
לדו"חות ההדפסה של ספר נוטריון הוספנו עמודת מס’ אישור צוואה
נצפה 29 פעמים מאז Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: מודול נוטריון נוטר&#... קרא עוד
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת תקבולי המס"ב - הוספנו שדה/עמודה סוג תיק (פנימי)
נצפה 27 פעמים מאז Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > תקבול... קרא עוד
במחיקה של מסמך, ניתן יהיה להגדיר האם יימחק מהמערכת או יעבור לסל המיחזור
נצפה 25 פעמים מאז Tue, Nov 15, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הגדר... קרא עוד