עודכנית - מאגר ניהול ידע
גרסאות 1.73-1.74 מאמרים RSS Feed
מהוספת חיובים, הוספנו כפתור [הוסף העדרות]
פורסם בתאריך Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > הוסף חיובים, &#... קרא עוד
לשדות האוטומטיים בקבוצת שדות - תיק - סיכומים - נוספו שדות חדשים
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > מסמכ... קרא עוד
לדוח ההדפסה - תקבולי מס"ב - נוספה עמודה של תאריך קליטה
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > התראו... קרא עוד
בדו"ח 143 - לחלון סינון ולתצוגת הדוח הוספנו שדה - נרשם ע"י
פורסם בתאריך Wed, Nov 23, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: דו"חות ניהול משרד > ד&#... קרא עוד
ברשימת שבלונות המסמך - הוספנו עמודות תאריך שימוש אחרון ו-כמות מסמכים המבוססים על השבלונה
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > מסמכ... קרא עוד
בנוסחים הקבועים להודעות SMS - בעריכת נוסח הגדלנו את כמות התוים מ-200 ל-2,000
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום:  הגדרות מערכת > ניה•... קרא עוד
לישויות להם הונפקו קבלות/חשבוניות מס - בכרטיס הישות יופיעו חוצצי קבלות ו/או חשבוניות מס
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: רשימת ישויות > כרטי... קרא עוד
למאגר שדות המועברים לשבלונה, לקבוצת השדות לקוח - הוספנו שדה של תאריך לידה
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הגדר... קרא עוד
לשדות האוטומטיים של שבלונה - הוספנו שדה מספר גרסת מסמך
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הגדר... קרא עוד
הוספנו אפשרות להגדיר בכרטיסי לקוח/תיק - ריבית בנקאית בתוספת ריבית קבועה
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
  איפה? עודכנית פלטינום: הצגת כרטיס תיק מסו&... קרא עוד
במחיקה של מסמך, ניתן יהיה להגדיר האם יימחק מהמערכת או יעבור לסל המיחזור
פורסם בתאריך Tue, Nov 15, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הגדר... קרא עוד
הוספנו ללוג השינויים תיעוד על שינוי או מחיקת פרטי חשבון בנק
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: תצוגה > כלים ותזוקה >... קרא עוד
הוספנו הגדרה לבחירת שדות משותפים בחוצצי משתמש
פורסם בתאריך Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > חוצצ... קרא עוד
בחיפוש מסמכים טקסטואלי נוספה אפשרות לחיפוש בטווח תאריכים
פורסם בתאריך Mon, Nov 28, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: מסמכים > חיפוש טקסט... קרא עוד
בהגדרת מחירוני מסירות (133) נוסף כפתור [עדכן מע"מ]
פורסם בתאריך Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הגדר... קרא עוד
הוספנו ללוג שינויים מידע על מחיקה של קבוצת עבודה
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: תצוגה > כלים ותחזוק... קרא עוד
הוספנו עדכון של תאריך פס"ד/פיגורים מתיק התקשורת לתיק הפנימי
פורסם בתאריך Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > תיקים ... קרא עוד
בחלון הסינון ותצוגת רשימת החייבים הוספנו שדות/עמודות מספר לקוח אב ושם לקוח אב
פורסם בתאריך Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > חייבי... קרא עוד
בתצוגת רשימת המשימות - הוספנו תצוגה וסינון - משימות כולל סיכומים כספיים
פורסם בתאריך Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: יומן ומשימות > משימ... קרא עוד
לחלון הסינון ולתצוגת רשימת תקבולי המס"ב - הוספנו שדה/עמודה סוג תיק (פנימי)
פורסם בתאריך Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > תקבול... קרא עוד
לדו"חות ההדפסה של ספר נוטריון הוספנו עמודת מס’ אישור צוואה
פורסם בתאריך Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: מודול נוטריון נוטר&#... קרא עוד
ביצירת קבוצת עבודה מקובץ אקסל, הוספנו אפשרויות להקמת תיקים לפי זיהוי נוסף או מספר מזהה
פורסם בתאריך Sun, Nov 27, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הקמת קבוצות עבודה מ&... קרא עוד
שינינו את טופס תצהיר מוסר - על פי השינויים שנעשו בטופס ברשות האכיפה והגבייה
פורסם בתאריך Tue, Dec 6, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > הוצל"... קרא עוד
מתצוגת רשימת החשבוניות, לרשימת דו"חות ההדפסה נוסף דו"ח הדפסה - רשימת חשבוניות לפי תיק
פורסם בתאריך Tue, Dec 6, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > חשבוניות מס >... קרא עוד
בפירוט חיובי הוצל"פ, לרשימת שוברים/דרישות תשלום נוספה עמודה של שם חייב ראשי
פורסם בתאריך Mon, Dec 5, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כלים שלובים > סה"כ חי&#... קרא עוד
לחלון הסינון של רשימות הטלפונים נוסף שדה סינון - פרטי טלפונים
פורסם בתאריך Mon, Dec 5, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: טלפונים והודעות > ט... קרא עוד
ברשימת התקבולים לפקדון, לדוחות ההדפסה נוסף דו"ח - תקבולים בפקדון בחיתוך לפי חודשים
פורסם בתאריך Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: פקדונות > תקבולים ל... קרא עוד
ברשימת הנספחים נוסף כפתור [עדכן סוג נספח]
פורסם בתאריך Sun, Dec 4, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: תיקים ולקוחות > נספ... קרא עוד
לדוחות ההדפסה של רשימת חשבונות עסקה נוסף דו"ח הדפסה - חשבונות עסקה בחיתוך לפי רפרנט
פורסם בתאריך Sun, Dec 4, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: כספים > חשבונות עסק... קרא עוד
לקבוצת דוחות הוצל"פ וגביה נוסף דו"ח 173 - דוח תיקים בהסדר ללא תקבולים
פורסם בתאריך Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: ניהול משרד > רשימת ד... קרא עוד
במודול חלוקת תקבולים - נוסף פירוט של הסכמי החלוקה
פורסם בתאריך Tue, Nov 29, 2016
איפה? עודכנית פלטינום (ללקוחות עם מודול חל&... קרא עוד
ברשימת פעולות הוצל"פ - לדוח ההדפסה "רשימת הפעולות בתיקים" נוספה עמודה של "סכום לידיעה"
פורסם בתאריך Mon, Nov 28, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הוצל"פ > פעולות > הדפ–... קרא עוד