עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - תיקים ולקוחות מאמרים RSS Feed
ברשימת היישויות הוספנו כפתור [הפוך ללקוח]
פורסם בתאריך Sun, Jan 8, 2017
איפה? חשבונאית > תיקים ולקוחות > ישויות מה התחדש בגרסה? [1.08] ברשימת הישויות הוספנו כפתור [הפוך ללקוח]  *ניתן לבצע על בחירה מרובה - מספר רשומות מסומנות    ... קרא עוד
לפרטי איש קשר, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימות הוספנו שדה תאריך לידה
פורסם בתאריך Mon, Mar 6, 2017
איפה? חשבונאית > תיקים ולקוחות: לקוחות > הצגת לקוח > חוצץ אנשי קשר > הוסף/עדכן תיקים ולקוחות > אנשי קשר מה התחדש בגרסה? [1.08] לפרטי איש קשר, לחלון הסינון ולתצוגת הרשימות הוספנו שדה תאריך לידה   ... קרא עוד
בהגדרות כרטיס תיק, ההגדרה "פתוח לחיוב" שונתה להגדרה "פתוח להנה"ח"
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > תיקים ולקוחות > תיקים > הצגת כרטיס תיק > חוצץ הגדרות מה התחדש בגרסה? [1.07] בחוצץ ההגדרות בתיק, ההגדרה פתוח לחיוב שונתה ל - פתוח להנה"ח  כברירת מחדל יהיה מסומן (ניתן יהיה לעבוד עם הנה"ח בתיק)... קרא עוד
נוספה אפשרות לעבוד עם מידור כרטיסי לקוחות ותיקים (בדומה לקיים בעודכנית פלטינום)
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית:  הגדרות מערכת > קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26)  מה התחדש בגרסה? [1.07] נוספה האפשרות לעבוד עם מידור תיקים/לקוחות, בדומה לקיים בעודכנית פלטינום.  לעבודה עם מידור: מהגדרות המערכת (הגדרה 26) מתוך הגדרות... קרא עוד
נוספו שני סוגי תיקי מערכת - דיווח שנתי ו - הצהרת הון
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית >  תיקים ולקוחות > הוספת כרטיס תיק מה התחדש בגרסה? [1.07] נוספו שני סוגי תיקים: דיווח שנתי הצהרת הון  קרא עוד
חוצץ לוג שינויים בכרטיסי התיקים בדוחות שנתיים והצהרות הון
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > כרטיס תיק > חוצץ לוג שינויים מה התחדש בגרסה? [1.07] לכרטיס התיק נוסף חוצץ לוג שינויים.  לוג השינויים מציג את הנעשה בתיק לפי תיאור וסוג הפעולה (הוספה, עדכון מחיקה וכו'), תאריך ושעה, המשתמש שביצע... קרא עוד
לכרטיס פרטי ישות נוסף חוצץ של אנשי קשר, כפי שקיים בכרטיס הלקוח
פורסם בתאריך Sun, Mar 27, 2016
איפה? חשבונאית > תיקים ולקוחות > יישויות מה התחדש בגרסה? [1.06] לכרטיס פרטי ישות נוסף חוצץ של אנשי קשר, כפי שקיים בכרטיס הלקוח.   ... קרא עוד
נוספה אפשרות להגדיר מספר תיק ראשון, ממנו יתחיל מספור התיקים לכל לקוח - לפי סוג התיק
פורסם בתאריך Mon, Apr 11, 2016
איפה? חשבונאית > אופן מספור תיקים הגדרות מערכת > 34 - סוגי תיקים > חלון "פרטי סוג תיק" - שדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח. מה התחדש בגרסה? [1.06] בחלון פרטי סוג תיק נוסף השדה מספר תיק ראשון שיפתח ללקוח. הדבר מאפש... קרא עוד
לתצוגת רשימת הקלסרים נוספו שדות/עמודות ואפשרות להוסיף סטטוסים (הגדרת מערכת 139)
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: הגדרות מערכת > תיקים  תיקים ולקוחות > קלסרים תצוגת כרטיס תיק > חוצץ קלסרים הוספת/עדכון פרטי קלסר מה התחדש בגרסה? [1.04] בהגדרות מערכת > תיקים: נוספה הגדרה 139 - רשימת סטטוסים לקלסרים. מהגד... קרא עוד
הדפסת רשימת הקלסרים
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: תיקים ולקוחות > קלסרים > תצוגת הרשימה (לאחר סינון). מה התחדש בגרסה? [1.04] לתצוגת רשימת הקלסרים, בסרגל הכלים נוסף כפתור [הדפס] ודו"ח הדפסה. ... קרא עוד
נוספה אפשרות למחוק באופן גורף ישויות אשר לא מקושרות לכרטיס (כאלו עם כתובת בלבד)
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: תיקים ולקוחות > רשימת ישויות מה התחדש בגרסה? [1.04] נוספה אפשרות למחוק ישויות בצורה גורפת (כאלה שלא מקושרות לכרטיס כלשהו כמו לקוח/ספק/עובד). למחיקת מספר ישויות: בחלון הסינון > סמן ישויות מסוג "ישו... קרא עוד
נוסף חוצץ "נתוני עבודה" לתצוגת כרטיס לקוח
פורסם בתאריך Mon, Jun 15, 2015
איפה? חשבונאית: חוצץ תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח  מה התחדש בגרסה? [1.03] לכרטיס הלקוח נוסף החוצץ "נתוני עבודה". בחוצץ נוספו השדות: תיק מס הכנסה , פקיד מס הכנסה, תקופת דיווח (ברירת מחדל חד חודשי), חוליה, סוג תיק במס ה... קרא עוד
נוספה אפשרות להוסיף קבוצות של משימות ותזכורות קבועות בתיקים
פורסם בתאריך Mon, Jun 15, 2015
איפה? - הגדרות מערכת  - הוספת תיק חדש מה התחדש בגרסה? [1.03] בהגדרות המערכת, נוספה הגדרה 128 - תיקים - קבוצת משימות מהגדרה זו ניתן להוסיף קבוצות של משימות קבועות למטפלים ולאחר מכן לקשר קבוצות משימות אלה לתיקים רצויים. ... קרא עוד
בתצוגת רשימת הקלסרים נוסף אייקון סטטוס תיק
פורסם בתאריך Mon, Jun 15, 2015
איפה? חשבונאית: חוצץ תיקים ולקוחות > קלסרים מה התחדש בגרסה? [1.03] לתצוגת רשימת הקלסרים נוספו: אייקון סטטוס תיק כפתור [הוסף] לסרגל הכלים ... קרא עוד
לכרטיס פרטי ישות, לפרטי הכתובת נוסף שדה "קומה"
פורסם בתאריך Mon, Jun 15, 2015
איפה? תיקים ולקוחות > ישויות  מה התחדש בגרסה? [1.03] לכרטיס פרטי ישות, לפרטי הכתובת נוסף שדה "קומה" קרא עוד
קישור לקוח ללקוח אב
פורסם בתאריך Mon, Jun 22, 2015
איפה? חשבונאית: חוצץ תיקים ולקוחות > לקוחות > הצגת פרטי כרטיס לקוח  מה התחדש בגרסה? [1.03] לתצוגת כרטיס הלקוח נוספו פרטי לקוח האב    ... קרא עוד
קישור לקוח אב לקבוצת תעריפים
פורסם בתאריך Tue, Jun 23, 2015
איפה? חשבונאית: חוצץ תיקים ולקוחות > לקוחות אב > הצגת פרטי כרטיס לקוח אב הגדרות מערכת > הגדרה 61 - קבוצות תעריפים מה התחדש בגרסה? [1.03] נוספה אפשרות לקשר ללקוח אב קבוצת תעריפים.  ניתן לקשר קבוצת תעריפי מערכת... קרא עוד
פתיחת תיק שנתי
פורסם בתאריך Thu, May 25, 2017
איפה ?     כותרת תיקים ולקוחות > הוספת תיק חדש > תיק שנתי מה התחדש בגרסה ? [1.09]   במידה ונפתח תיק "שנתי" כאשר שנת המס היא קודמת לשנת המס הנוכחית,   המערכת תיצור באופן  אוטומטי תיקים עד לשנת המס הנוכחית.   למ... קרא עוד
בכרטיס לקוח, ספק וישות, לשדה "סוג מזהה" נוספו ערכים לבחירה
פורסם בתאריך Sun, Jun 28, 2015
איפה? חשבונאית: כרטיס לקוח כרטיס ישות כרטיס ספק  מה התחדש בגרסה? [1.03] לשדה "סוג מזהה" נוספו הערכים: תושב חוץ תאגיד חוץ עמותה/אגודה עוסק מורשה שותפות חברה ציבורית ... קרא עוד
מקום תיוק
פורסם בתאריך Mon, Jun 19, 2017
איפה ?     כותרת תיקים ולקוחות  > פעולות מה התחדש בגרסה ? [1.09]  באפשרויות פעולות נוסף כפתור [שנה מקום תיוק]           ... קרא עוד
עדכון בעל תפקיד בתיק
פורסם בתאריך Mon, Jun 19, 2017
איפה ?     כותרת תיקים ולקוחות> תיקים > הצגת רשימת התיקים לאחר פעולת סינון > פעולות מה התחדש בגרסה ? [1.09]   נוסף כפתור [הוסף/עדכן בעל תפקיד].                                         ... קרא עוד
הוספה עדכון בעל תפקיד
פורסם בתאריך Thu, Jun 22, 2017
איפה ?     כותרת תיקים ולקוחות > לקוחות > ביצוע סינון > סימון רשומה אחת/מס' רשומות > פעולות   כותרת תיקים ולקוחות > תיקים > ביצוע סינון > סימון רשומה אחת/מס' רשומות > פעולות מה התחדש בגרס... קרא עוד
בעל תפקיד
פורסם בתאריך Tue, Jun 27, 2017
איפה ?     כותרת תיקים ולקוחות > תיקים > ביצוע סינון > כפתור פעולות מה התחדש בגרסה ? [1.09]    בכפתור פעולות נוספה אפשרות להוספה/עדכון בעל תפקיד        ... קרא עוד
שליחת דוא"ל ללקוחות
פורסם בתאריך Mon, Jul 10, 2017
איפה ?     תפריט תיקים ולקוחות > לקוחות > ביצוע סינון > בחירת מספר רשומות > שלח בדואר אלקטרוני מה התחדש בגרסה ? [1.09]   נוספה אפשרות לשליחת דואר אלקטרוני למספר לקוחות בו זמנית   שלבי עבודה: בתפריט תיקי... קרא עוד
אישור ניהול ספרים
פורסם בתאריך Tue, Jul 11, 2017
איפה ?     תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > אישור לניהול ספרים   מה התחדש בגרסה ? [1.09]    למשרדים אשר מפעילים את מערכת 1000 מתוך חשבונאית - השדה "אישור לניהול ספרים" יעודכן באופן אוטומטי      ... קרא עוד
הוספת לקוח/ישות לקבוצת ישויות
פורסם בתאריך Wed, Jul 12, 2017
איפה ?     כותרת תיקים ולקוחות > לקוחות > ביצוע סינון > פעולות  כותרת תיקים ולקוחות > ישויות > ביצוע סינון > פעולות מה התחדש בגרסה ? [1.09]   בפעולות נוספה אפשרות לקישור מהיר של מספר לקוחות או מס... קרא עוד
הדפסת כרטיס ישות
פורסם בתאריך Thu, Jul 20, 2017
איפה ?      כותרת תיקים ולקוחות > ישויות > ביצוע סינון > הצגת כרטיס ישות > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.09]    לתדפיס כרטיס ישות התווספו חוצצי "דואר היברידי" ו"אנשי קשר"           ... קרא עוד