עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - ניהול משרד מאמרים RSS Feed
הוספנו אפשרות של ריבוי עוסקים במערכת (אפשרות בתשלום)
פורסם בתאריך Thu, Dec 29, 2016
איפה? חשבונאית: הגדרות מערכת > הגדרה 42 - רשימת עסקים  מה התחדש בגרסה? [1.08] הוספנו אפשרות של ריבוי עוסקים במערכת * מדובר באפשרות שצריך להוסיף מול מחלקת המכירות*  רשימת העסקים תופיע בהגדרות מערכת > הגדרה 42   ... קרא עוד
ברשימת המשתמשים - בפרטי משתמש - הוספנו חוצץ של פרטי המשתמש לעסק
פורסם בתאריך Tue, Jan 3, 2017
איפה? חשבונאית > הגדרות מערכת > הגדרה 13 - רשימת משתמשים מה התחדש בגרסה? [1.08] הוספנו חוצץ של פרטי משתמש לעסק - מהחוצץ ניתן להגדיר למשתמש במערכת את אחוז המקדמה והאחוז בשותפות - לפי שם העסק המעודכן במערכת (הגדרה 42)... קרא עוד
הוספנו שדה/עמודה של שם העסק לתצוגות בתיקים ולקוחות, ניהול משרד וכספים
פורסם בתאריך Thu, Jan 5, 2017
איפה? חשבונאית > רשימות ותצוגות של תיקים ולקוחות, ניהול משרד, כספים. מה התחדש בגרסה? [1.08] הוספנו עמודה של שם העסק לתצוגות ורשימות הבאות: תיקים ולקוחות > ישויות > הצגת ישות > חוצץ תשלומים ניהול משרד > ההת... קרא עוד
לרשימת דו"חות ניהול משרד נוספו דו"חות חדשים
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות מה התחדש בגרסה? [1.07] לרשימת הדוחות נוספו הדוחות הבאים:   119 - דו"ח שעות עבודה לעובד- שבועי   120 - דו"ח שעות עבודה לעובד - חודשי   121 - דו"ח רווחיות ריטיינר   122 - ... קרא עוד
בניהול משרד - רשימת דיווחים - שליחת דיווח בדוא"ל, נוספה אפשרות לפתוח לעריכה
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > דוחות חודשיים > שליחת דוח חודשי בדוא"ל  מה התחדש בגרסה? [1.07]  בשליחת דו"ח חודשי במייל, נוספה תיבת סימון פתח חלון דוא"ל לפני שליחה - אם תסומן, הודעות הדוא"ל יפתחו לעריכה לפני השליחה... קרא עוד
חיוג למספרי טלפון מתוך המערכת *זמין למי שעובד עם מודול המרכזיה
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: טלפונים של עובדים פגישה/דיון נספח פרטי הודעת SMS  מה התחדש בגרסה? [1.04] מתצוגת הכרטיסים הנ"ל נוספה אפשרות לחייג למספר הטלפון המעודכן. ** רלוונטי ללקוחות אשר עובדים עם מודול המרכזיה (לפרטים על המודול ... קרא עוד
קליטת קובץ שעות עבודה למערכת
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: ניהול משרד > דו"ח שעות עבודה > קלוט קובץ שעות. מה התחדש בגרסה? [1.04]   נוספה אפשרות  לקלוט למערכת קובץ שעות עבודה. על הקובץ להיות Excel במבנה קבוע. דוג' למבנה ניתן לראות בקובץ המצורף למאמר. ... קרא עוד
התראה לגיבוי תוכנה
פורסם בתאריך Wed, May 24, 2017
איפה ?     תצוגה >כלים ותחזוקה > בצע גיבוי בסיס נתונים מה התחדש בגרסה ? [1.09]  נוספה אפשרות לבחירת שם עובד, מרשימת העובדים בתוכנה, לקבלת התראה לביצוע גיבוי  שלבי עבודה: במסך "בצע גיבוי בסיס נתונים" לחץ על הכ... קרא עוד
קליטת הסכמי ריטיינר
פורסם בתאריך Mon, Jun 19, 2017
איפה ?     קליטת קובץ אקסל חיצוני מה התחדש בגרסה ? [1.09]  נוספה אפשרות קליטת קובץ אקסל עם פרטי ריטיינרים (הסבת ריטיינרים מאקסל).  לקובץ נוסף  שדה חדש שם מחייב.       ... קרא עוד
מחיקה גורפת של חגים/אירועים
פורסם בתאריך Wed, Jun 21, 2017
איפה ?      הגדרות מערכת > קוד 58 ניהול משרד - חגים/אירועים ביומן מה התחדש בגרסה ? [1.09]   נוספה אפשרות למחיקה של מספר רשומות בו זמנית.      ... קרא עוד
התראות שלי
פורסם בתאריך Thu, Jul 20, 2017
איפה ?      כותרת ניהול משרד > התראות שלי   מה התחדש בגרסה ? [1.09]    בהתראות שלי > הסכמי ריטיינר לחיוב > נוספה עמודה "שם עסק"       ... קרא עוד
תקבולים להפקדה בבנק
פורסם בתאריך Thu, Jul 20, 2017
איפה ?     כותרת ניהול משרד > התראות שלי > תקבולים להפקדה בבנק >הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.09]    הדוח שיופק יסכם את שורות ההפקדה בהתאם למטבע שבו הופק.    הצגת רשימת תקבולים להפקדה    דוח ההדפסה    ... קרא עוד
פקודת יומן
פורסם בתאריך Mon, Aug 7, 2017
איפה ?      הפקת חשבונית מס/קבלה מה התחדש בגרסה ? [1.09]     הפקת חשבונית מס/קבלה שיש בה תקבול (העברה, שובר תשלום, או הוראת קבעה) עם שנה קודמת לשנת החשבונאית     המערכת תפצל את פקודת היומן ל - ל פקודות נפרדות. מספר ... קרא עוד
חיבור מרחוק לעודכנית
פורסם בתאריך Sun, Aug 13, 2017
איפה ?     התחברות מרחוק לעודכנית מה התחדש בגרסה ? [1.09]   תפריט תצוגה > כלים ותחזוקה > SHIFT+F8   לחיצה על שני הכפתורים יפתח חלון להפעלת תוכנת TEAM VIEWER       ... קרא עוד
SMS - שליחת דוחות חודשיים ב
פורסם בתאריך Mon, Aug 21, 2017
  איפה ?       כותרת ניהול משרד > דוחות חודשיים > בחירת דוח >    מה התחדש בגירסה 1.09 ?     נוספה אפשרות לשליחת דוחות חודשיים באמצעות SMS.   שליחת הדוחות ב- SMS יש להגדיר בהגדרות מערכת נוסח לשליחה ב- SMS. ... קרא עוד
איך שומרים סינונים קבועים (חלון סינון) ?
פורסם בתאריך Sun, Sep 21, 2014
איך מגיעים? מהמקום - האייקון או החוצץ שבלחיצה עליו רוצים אפשרות לבחור חלון סינון שמור: מרשימה כללית - מהמסך הראשי > חוצץ מודול רצוי > אייקון רשימה שרוצים לשמור בה סינון (לקוחות, תיקים וכו.). מרשימה בכרטיס - מהכרטיס הרצוי (תיק, לקוח,... קרא עוד