עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - יומן ומשימות מאמרים RSS Feed
הוספנו אפשרות לשכפל משימה כל X חודשים
פורסם בתאריך Wed, Jan 18, 2017
איפה? חשבונאית > יומן ומשימות > משימות > שכפל > חודשי מה התחדש בגרסה? [1.08] הוספנו אפשרות לשכפל משימה כל X חודשים קרא עוד
נוספה אפשרות לאתר משימות לפי המטפלים בה
פורסם בתאריך Sun, Sep 4, 2016
איפה? חשבונאית > יומן ומשימות > משימות > סינון משימות לפי משתמש מה התחדש בגרסה? [1.07] נוספה אפשרות לאתר משימות לפי המטפלים בה בלבד (בסינון לפי "משתמש" יופיעו גם משתמשים לידיעה).    ... קרא עוד
ברישום החיוב על פגישה, לשדה כמות ולשדה שעות עבודה יועברו סך שעות הפגישה
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית >  יומן ומשימות > יומן > הצגת פגישה > פעולות > רשום חיוב מה התחדש בגרסה? [1.07] ברישום החיוב על פגישה, לשדה כמות ולשדה שעות עבודה יועברו סך שעות הפגישה.    ... קרא עוד
הגדרת מערכת 138 - שלבי משימות
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? הגדרות מערכת > הגדרות ניהול משרד יומן ומשימות > משימות מה התחדש בגרסה? [1.04] נוספה הגדרה 138 - ניהול משרד - שלבי משימות. מהגדרה זו ניתן להוסיף, לעדכן, למחוק שלבים של משימות. השלבים שהוספנו בהגדרת המערכת... קרא עוד
בתצוגת "יומן ומשימות" נוספה אפשרות לרשום חיוב עבור הרשומה ביומן (פגישה/דיון וכו’)
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: יומן ומשימות > יומן יומן ומשימות > תיחום יומן יומן ומשימות > יומן ומשימות > כותרת עליונה - יומן פגישות והופעות מה התחדש בגרסה? [1.04] בכל התצוגות הנ"ל נוסף כפתור [רשום חיוב] ושדה/עמודה האם ... קרא עוד
ביומן ומשימות, לתצוגת רשימת המשימות נוסף דו"ח הדפסה לפי מטפל
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: יומן ומשימות > משימות (רשימה) > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.04]   מהדפסת המשימות, נוסף דו"ח הדפסה בחיתוך לפי עובד/מטפל במשימה. בדו"ח יוצגו מספר/שם לקוח, תאריך המשימה, תיאור במשימה, הערות.   ... קרא עוד
בהדפסות רישומים מהיומן עודכנו השדות והשעה שתודפס
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: יומן > הדפסת דו"חות והדפסה פרטנית של פגישות. מה התחדש בגרסה? [1.04] מהדפסת נתונים ביומן עודכנו השדות להדפסה - הורדו לא רלוונטיים, של בית משפט וכו'. עודכנה השעה, כך שתירשם רק במידה ונקבעה, אחרת ל... קרא עוד
לדו"ח סיכום משימות לסטטוס ושלב (ניהול משרד - דו"ח 111) נוסף דו"ח הדפסה
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: ניהול משרד > רשימת דו"חות > דו"ח 111 - סיכום משימות לסטטוס ושלב מה התחדש בגרסה? [1.04] לתצוגת דו"ח סיכום משימות לסטטוס ושלב (111) נוספה אפשרות ודו"ח הדפסה. ... קרא עוד
"משתמשים לידיעה" ברשימת המשימות
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: הוסף משימה. משימות (סינון רשימה). תזכורות לביצוע. מה התחדש בגרסה? [1.04] בהוספת משימה, נוספה אפשרות לבחור משתמשים לידיעה. לחלון הסינון של רשימת המשימות נוסף שדה סינון משתמשים לידיעה. לרשימת התזכורות... קרא עוד
מי יכול לצפות במשימות?
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: ניהול משרד > משימות מה התחדש בגרסה? [1.04] הצפייה במשימות, תתאפשר רק למשתתף במשימות או למשתמש שיש לו הרשאה לצפייה במשימות של אחרים. ... קרא עוד
בהדפסת תיחום יומן, עודכנו דו"חות ההדפסה
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: יומן ומשימות > תיחום יומן > הדפס מה התחדש בגרסה? [1.04] מרשימת דו"חות ההדפסה של היומן הוסרו דו"חות לא רלוונטיים (כאלו המתייחסים לישיבות בית משפט). ... קרא עוד
שימוש בכתובת ברירת המחדל של הלקוח בעת הוספת פגישה ליומן
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: יומן ומשימות > יומן גרפי > הוסף > הוספת פגישה > העתק כתובת לקוח > בחירת כתובת ברירת מחדל > אישור מה התחדש בגרסה? [1.04] בהוספת פגישה ביומן הגרפי, במידה ונבחר לקוח, נוספה אפשרות להעתיק א... קרא עוד
נוספה אפשרות להוסיף קבוצות של משימות ותזכורות קבועות בתיקים
פורסם בתאריך Mon, Jun 15, 2015
איפה? - הגדרות מערכת  - הוספת תיק חדש מה התחדש בגרסה? [1.03] בהגדרות המערכת, נוספה הגדרה 128 - תיקים - קבוצת משימות מהגדרה זו ניתן להוסיף קבוצות של משימות קבועות למטפלים ולאחר מכן לקשר קבוצות משימות אלה לתיקים רצויים. ... קרא עוד
הוספת משימה מיד לאחר תיוק קובץ חיצוני
פורסם בתאריך Mon, Jun 15, 2015
איפה? חשבונאית > בתיוק קובץ חיצוני למערכת > בחלון התיוק מה התחדש בגרסה? [1.03] לכפתור [שמור ו...] נוספה אפשרות [שמור והוסף משימה]   ... קרא עוד
רשום חיוב ב"יומן ומשימות"
פורסם בתאריך Mon, Jun 22, 2015
איפה? חשבונאית: חוצץ יומן ומשימות > משימות > הצגת משימה מה התחדש בגרסה? [1.03] מתצוגת פרטי משימה > בסרגל הכלים נוסף כפתור [הוסף חיוב] ... קרא עוד
דוח הדפסה של משימות
פורסם בתאריך Mon, Jun 19, 2017
איפה ?     כותרת יומן ומשימות > משימות > הדפס מה התחדש בגרסה ? [1.09]  נוסף דו"ח הדפסה "רשימת משימות בחיתוך לפי פקיד/לשכה ושם מבצע".                ... קרא עוד
ימי שבתון
פורסם בתאריך Wed, Jun 21, 2017
איפה ?     הגדרות מערכת > ניהול משרד > קוד 58 "ניהול משרד - חגים/אירועים ביומן" מה התחדש בגרסה ? [1.09]   מטרה: חגים אשר בהם המשרד לא עובד, לאפשר להוסיף אותם כ"יום שבתון" ולהעביר את תיאור האירוע מתוך החג.   בצ... קרא עוד
משימות
פורסם בתאריך Sun, Jul 9, 2017
איפה ?     כותרת יומן ומשימות > משימות > הצגת פרטי משימה בה הוגדר משתמש לידיעה מה התחדש בגרסה ? [1.09]    נוספה אפשרות לעדכן "משתמש לידיעה"     ... קרא עוד
משימות בסטטוס בוצע
פורסם בתאריך Mon, Jul 10, 2017
איפה ?     מתוך כרטיס לקוח/תיק > חוצץ משימות מה התחדש בגרסה ? [1.09]   משימות בסטטוס "בוצע" יהיו מסומנים בקו חוצה.   בהתאם לתאריך היעד המשימות יוצגו בצבעים תואמים.      ... קרא עוד
הצגת פרטי פגישה
פורסם בתאריך Wed, Jul 12, 2017
איפה ?     כותרת יומן ומשימות > הוספת פגישה עם סימון "תזכורת לרישום חיוב" > חלון תזכורת מתפרצת מה התחדש בגרסה ? [1.09]    לכפתור [הצג] נוספה אפשרות של [הצג פגישה]    שלב ראשון לוחצים על כפתור [הצג] במסך תזכורת... קרא עוד
קביעת פגישות ודיונים בשיתוף תוכנת ה - OUTLOOK
פורסם בתאריך Sun, Jan 29, 2017
 מסמך הדרכה מלא על קביעת פגישות ודיונים בשיתוף תוכנת ה -  OUTLOOK   קרא עוד