עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - כספים מאמרים RSS Feed
הוספנו אפשרות לבחור לכל חשבון בנק - עסק
פורסם בתאריך Wed, Jan 18, 2017
איפה? חשבונאית > כספים > חשבונות בנק > הוסף חשבון מה התחדש בגרסה? [1.08] הוספנו אפשרות לבחור לכל חשבון בנק - עסק   קרא עוד
לחלון הסינון ולכרטיס הלקוח נוסף שדה/עמודה תוקף אישור ניהול ספרים, ולרשימת הפעולות נוספה פעולת [מערכת 1000]
פורסם בתאריך Mon, Sep 19, 2016
איפה? חשבונאית: תיקים ולקוחות > רשימת לקוחות  חלון הסינון ותצוגת כרטיס לקוח מה התחדש בגרסה? [1.07] לתצוגת רשימת הלקוחות, לכפתור פעולות נוספה אפשרות [מערכת 1000] - בלחיצה, נוספה אפשרות להפיק קובץ עבור ספקים או לקוחו... קרא עוד
דו"ח 117 - סיכום חיובים ע"פ מחירי עלות לפי לקוחות
פורסם בתאריך Mon, Apr 11, 2016
איפה? חשבונאית > ניהול משרד > רשימת דו"חות מה התחדש בגרסה? [1.06] נוסף דו"ח 117 - סיכום חיובים ע"פ מחירי עלות לפי לקוחות   קרא עוד
מערכת 1000
פורסם בתאריך Wed, Jun 21, 2017
איפה ?     כותרת תיקים ולקוחות > לקוחות > בחירת רשומה/ מס' רשומות > פעולות > מערכת 1000  כותרת כספים > מערכת 1000 מה התחדש בגרסה ? [1.09]   כיום בדיקת מערכת 1000 מתבצעת על לקוחות להם קיים מספר ... קרא עוד