עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - הנה"ח כפולה מאמרים RSS Feed
כרטיס "הוצאות לקוח"
פורסם בתאריך Tue, Oct 20, 2015
איפה? חשבונאית: הנה"ח כפולה > כרטיסי הנה"ח מה התחדש בגרסה? [1.04] בכרטיסי הנה"ח: לסוגי הכרטיסים נוסף סוג הוצאות לקוח. הוצאות הלקוח יוצגו בכרטיסים נפרדים, לפי לקוח, בדומה לתצוגת כרטיסי הפקדון.  הכרטיס הקיים כיום שונה ... קרא עוד