עודכנית - מאגר ניהול ידע
חשבונאית - חישובים מאמרים RSS Feed
הוספנו אפשרות להוסיף חישובים לפי ריבית בנקאית
פורסם בתאריך Mon, Jan 16, 2017
איפה? חשבונאית > חישובים > הוסף חישוב מה התחדש בגרסה? [1.08] הוספנו אפשרות להוסיף חישובים לפי ריבית בנקאית   קרא עוד
סרטון הדרכה - חישובים
פורסם בתאריך Mon, Feb 2, 2015
הגדרה 18 - טבלאות - מדד המחירים לצרכן
פורסם בתאריך Sun, Apr 5, 2015
מתי נצטרך? הגדרה זו היא רשימת כל ערכי מדד המחירים לצרכן לפי הבסיסים השונים, לפיהם מתבצעים החישובים במערכת עו"דכנית פלטינום, בכל חישוב בו קיימת הצמדה למדד זה. לרוב, ניגש להגדרה אם נרצה לראות את המדד לבסיס או לתאריך מסוים או אם נרצה לדעת לפ... קרא עוד