עודכנית - מאגר ניהול ידע
כספים מאמרים RSS Feed
איך להדפיס הסכמי ריטיינר
פורסם בתאריך Wed, Apr 19, 2017
                               איך להדפיס הסכמי ריטיינר    תפריט כספים > הסכמי ריטיינר > הדפס               מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה אפשרות להדפסת הסכמי ריטיינר, "הסכמי ריטיינר כולל פירוט תיקים בהסכם... קרא עוד
איך לקבוע התראה להסכם ריטיינר
פורסם בתאריך Thu, Dec 25, 2014
                    איך לקבוע התראה להסכם ריטיינר ? רשימת התראות למשתמש > הסכמי ריטיינר לחיוב. סרגל הניווט > כספים > הסכמי ריטיינר > חלון פרטי הסכם ריטיינר.                   מה התחדש בגרסה? [1.64] ... קרא עוד
הדפסת חשבוניות/קבלות
פורסם בתאריך Sun, Oct 15, 2017
איפה ?   בכותרת כספים מה התחדש בגרסה ? [1.77]  לכפתור ההדפסה נוספו אפשרויות הדפסה ל-PDF ושליחה בדואר אלקטרוני  ניתן לסמן רשומה אחת לשליחה או כל הרשומות המופיעות לאחר ביצוע הסינון  האפשרויות ניתנות מתוך התפריטים ... קרא עוד
בכרטיסי התיק וכרטיסי הלקוח - נוסף חוצץ "הסכמי ריטיינר"
פורסם בתאריך Tue, Dec 30, 2014
איפה? בכרטיס לקוח וכרטיס תיק  מה התחדש בגרסה? [1.64] בכרטיסי התיק וכרטיסי הלקוח - נוסף חוצץ "הסכמי ריטיינר". בחוצץ יוצגו ההסכמים הרלוונטיים לתיק/לקוח, כולל אפשרויות של הוסף/עדכון/מחק בסרגל הכלים . החוצץ והנתונים בו, יוצ... קרא עוד
למחירון המשרד הכללי נוספה עמודה המציגה את כמות חיובים
פורסם בתאריך Tue, Dec 6, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: הגדרות מערכת > כספים > קוד 1 כספים מחירון כללי - פריטי חיוב  מה התחדש בגרסה? [1.73] למחירון המשרד הכללי נוספה עמודת - כמות חיובים העמודה תציג את מספר החיובים שנרשמו במערכת לאותו פריט חיוב  ... קרא עוד
עמלת כרטיס אשראי
פורסם בתאריך Thu, Apr 13, 2017
איפה? הגדרות מערכת > כספים > קוד מס' 144 "כספים - רשימת כרטיס אשראי סולק" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות להגדרת עמלה בהתאם לסוג כרטיס אשראי. העמלה שתוגדר תתווסף כאשר נפיק קבלת פקדון - בהתאם לגובה העמלה ת... קרא עוד
תיאום חשבונות בנק
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט כספים > חשבונות בנק > הצגת חשבון בנק > חוצץ תנועות בחשבון מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות לביטול מספר תנועות שתואמו ידנית.       ... קרא עוד
הדפסת חשבונות עסקה
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ חשבונות עסקה מה התחדש בגרסה? [1.75]  להדפסת חשבונות עסקה התווסף דוח הדפסה חדש "מכתב תזכורת לחשבונות פתוחים לפי תיקים כולל מלל מהחשבון" להדפסת הדוח יש לבחור את דוח ההדפס... קרא עוד
סינון חיובים
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה? בתפריט כספים > חיובים בכרטיס לקוח > בחוצץ חיובים בכרטיס תיק > בחוצץ חיובים מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה האפשרות לביצוע סינון לפי "קבוצת משתמשים".      ... קרא עוד
הדפסת חשבוניות מס
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט כספים > חשבוניות מס > הדפס > רשימת חשבוניות מפורטות(כולל ניכוי מס במקור) מה התחדש בגרסה? [1.75] התווסף סיכום לעמודות: מע"מ, סה"כ, ניכוי מס במקור לדוח הדפסה.          ... קרא עוד
הסדרים
פורסם בתאריך Sun, Apr 23, 2017
איפה?  במסך ההסדר > בכותרת תשלומים > בטל תשלום מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווסף כפתור בטל תשלום  במסך הסדר. ניתן לבטל תשלום מתוך הסדר, כל עוד התשלום לא סומן כ- "שולם" . ביטול התשלום  יגרום לשינוי סטטוס "לא פעיל".   ... קרא עוד
סיכום שעות עבודה ללקוח בדוח הדפסה
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה?  בתפריט כספים > חיובים > בחירת דוח הדפסה "רשימת חיובים לפי לקוחות" מה התחדש בגרסה? [1.75]  התווספה עמודה לדוח הדפסה "שעות עבודה" כאשר מתבצע סיכום שעות עבודה ללקוח.   ... קרא עוד
הצגת חיובים שנרשמו היום
פורסם בתאריך Tue, Apr 25, 2017
איפה? כספים > הוסף חיוב  מה התחדש בגרסה? [1.75] אם למשתמש אין הרשאות לצפיה בסכומי כסף ו/או חיובים של משתמשים אחרים, במסך חיובים שנרשמו היום יוצגו נתונים בעמודה של כמות          ... קרא עוד
לא ניתן לרשום חיוב בתיק - מתקבלת הודעה שאינו פתוח לחיוב
פורסם בתאריך Mon, Oct 6, 2014
איך מגיעים? כרטיס התיק > חוצץ "הגדרות". תיאור ופעולות לביצוע: בניסיון לרשום חיוב בתיק מתקבלת ההודעה:  מחוצץ הגדרות > שורת התפריטים > עדכן. סמן √ בתיבת הסימון "פתוח לחיוב". שורת התפריטים > שמור. ... קרא עוד