עודכנית - מאגר ניהול ידע

תיקים ולקוחות Sub-Categories

תיקים ולקוחות מאמרים RSS Feed
תיקי תקשורת ומידור לקוחות ותיקים
פורסם בתאריך Sun, Sep 17, 2017
איפה ?   הגדרות מערכת > קבוצות הרשאה > הצגת קבוצה > חוצץ לקוחות/תיקים ממודרים > בחירת לקוח מה התחדש בגרסה ? [1.76]   במידה ונבחרה האפשרות חסום צפייה בתיק/לקוח -  קבוצת ההרשאה תוכל לצפות בתיקי הוצל"פ ב... קרא עוד
? איך לעדכן אחראי לקוח באופן גורף
פורסם בתאריך Tue, Apr 2, 2019
 איך לעדכן אחראי לקוח באופן גורף ?     בתוכנת עודכנית לכל לקוח מוגדר "אחראי". אחראי לקוח הוא המשתמש אשר הקים את הלקוח בתוכנה.   בגרסה 1.80 אנו מאפשרים שינוי שם האחראי.   לשינוי אחראי לקוח מסרגל הניווט  לחץ על > לקוחות >... קרא עוד
איך לשנות מספר תיק
פורסם בתאריך Mon, Jul 8, 2019
     איך לשנות מספר תיק      שינוי מספר תיק יכול להתבצע בתוכנה בשני מקרים בעת הוספת תיק חדש - מספר התיק ניתן לשינוי, בתנאי שאין מספר תיק זהה במערכת לאחר הוספת התיק, שינוי המספר יעשה דרך תפריט כלים ותחזוקה   לשינוי מספר התיק בצע את ... קרא עוד
הגדרת לשכת הוצל"פ באופן קבוע ללקוח
פורסם בתאריך Mon, Apr 27, 2015
  איך להגדיר לשכה ברמת לקוח ? בכרטיס לקוח > חוצץ "הגדרות" > הוצל"פ     מה התחדש בגרסה? [1.68]  נוסף שדה "לשכת הוצל"פ"  לאחר הגדרה של לשכת הוצל"פ בכרטיס הלקוח - בעת הוספת פעולה של פתיחת תיק בהוצל"פ באחד התיקים של הלק... קרא עוד
איך לעדכן רפרנט באופן גורף בתיקים
פורסם בתאריך Tue, Jun 18, 2019
       איך לעדכן רפרנט באופן גורף בתיקים ?       עדכון גורף של רפרנט במספר תיקים בו-זמנית יכול להעשות מהמקומות הבאים בתוכנה: תפריט תיקים ולקוחות > תיקים תפריט הוצל"פ > תיקים תפריט הוצל"פ > שאילתות מורכבות    ... קרא עוד
איך להוסיף רפרנט בתיק
פורסם בתאריך Tue, Jun 18, 2019
       איך להוסיף רפרנט בתיק ?       בתוכנת עודכנית אנו מגדירים רפרנט כאשר אנו רוצים לתעד גורם מטעם הלקוח, שמולו אנו נעבוד.    למשל: במידה והקמנו לקוח בתוכנה "בנק הפועלים" כאשר תכתובות שוטפות משלוח חשבונות עסקה וכו' יהיה... קרא עוד
יצירת קבוצת עבודה מקובץ אקסל
פורסם בתאריך Sun, Jun 19, 2016
איפה? תיקים ולקוחות > קבוצות עבודה הוצל"פ > קבוצות עבודה מה התחדש בגרסה? [1.72] נוסף כפתור [צור קבוצות עבודה מקובץ אקסל] דרך אפשרות זו ניתן ליצור קבוצת עבודה חדשה, או לבחור קבוצה קיימת לקלוט אליה מספרי תיקים. * על... קרא עוד
ברשימת הנספחים נוסף כפתור [עדכן סוג נספח]
פורסם בתאריך Sun, Dec 4, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: תיקים ולקוחות > נספחים  מה התחדש בגרסה? [1.73] בתצוגת רשימת הנספחים, בסרגל הכלים > נוסף כפתור [עדכן סוג נספח] לעדכון הנספח/ים: סמן את הרשומות הרצויות - ניתן לסמן נספח בודד או מספר רשומות (ל... קרא עוד
מטפל ומטפלים בתיק
פורסם בתאריך Tue, May 29, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.79]    בגרסה החדשה לרשימת התיקים התווספה עמודה "מטפלים בתיק"    עמודה זו מייצגת את המטפלים הפעילים בתיק, להבדיל מעמודה "מטפל" המייצגת את המטפל הראשי גם אם הוא לא פעיל !     איפה ?   מתו... קרא עוד
ישויות
פורסם בתאריך Sun, May 27, 2018
       ישויות ותפקידם בתוכנת הפלטינום   לב המערכת של עודכנית היא רשימת הישויות . ישויות הן למעשה כל גוף/גורם עמו מנהל המשרד קשר כלשהו (לקוחות, ספקים, עובדים במשרד, אחר). כל לקוח במשרד הוא ישות מסוג "לקוח", ישות זו הינה ישות ממו... קרא עוד
הדפסת כרטיס לקוח או כרטיס תיק מרוכז
פורסם בתאריך Thu, Jan 11, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   בגרסה החדשה ניתן להדפיס "כרטיס לקוח" או "כרטיס תיק" באופן מרוכז   לאחר ביצוע סינון מצלמית לקוח/תיק ניתן לבחור מספר רשומות ולבצע באופן אוטומטי הדפסת כרטיס לקוח/תיק   בחירה זו תפיק דוחות לכל הרשומות ... קרא עוד
הגדרת ייפוי כח בלקוח אב
פורסם בתאריך Tue, Feb 6, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]    ניתן להגדיר מספר יפוי כח ולצרף יפוי כח ברמה של לקוח אב    בצורה זו בלקוחות המקושרים ללקוח אב, הגדרת יפוי כח יילקח באופן אוטומטי מההגדרה הקיימת בלקוח אב    שים לב! במידה ומסמנים את תיבת הסימון "הופקד יפ... קרא עוד
רישום אסמכתא בטפסי בקשה לפתיחת תיקים
פורסם בתאריך Mon, Dec 25, 2017
איפה ?     בהגדרות מערכת > נתונים למילוי טפסים   בהגדרות לקוח > הוצל"פ מה התחדש בגרסה ? [1.78]     בכל אחת מההגדרות הללו נוסף שדה "אסמכתא לחשבון זיכוי"   אסמכתא לחשבון מהווה את האישור שמקבל עורך הדין מהבנק ... קרא עוד
רישום נכס בתיק
פורסם בתאריך Wed, Feb 14, 2018
  מה התחדש בגרסה ? [1.78]   בכרטיס תיק בפורמט של תיק הוצל"פ, בחוצץ "נכסים" ניתן להגדיר ולעקוב אחר הנכסים השונים שיש לחייב   בגרסה החדשה  ניתן להגדיר נכס שיופיע בתיק מסויים בלבד ולא בכל התיקים בהם מופיע החייב.   במידה ורוצים לה... קרא עוד
פרטי קבוצת עבודה
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > קבוצות עבודה > הצגת פרטי קבוצת עבודה > פרטי קבוצת עבודה מה התחדש בגרסה? [1.75] בחלון פרטי קבוצת עבודה התווספו עמודות של פרטי חשבון בנק. הנתונים נלקחים מתוך מפרטי התיק.        ... קרא עוד
אין יותר סוגי תיקים ספציפיים לעיריות
פורסם בתאריך Thu, Nov 24, 2016
איפה? עודכנית פלטינום: מודול עיריות  מה התחדש בגרסה? [1.73] אין יותר סוגי תיקים ספציפיים לעיריות   קרא עוד
מידור לקוח
פורסם בתאריך Thu, Apr 20, 2017
איפה?  כרטיס לקוח > הגדרות > כללי > קשר לקבוצות מידור מה התחדש בגרסה? [1.75]  נוספה אפשרות להציג ולשנות לאלו קבוצות מידור קשור הלקוח. במסך המוצג ניתן לבחור בין לאפשר הצגה / חסום הצגה לקבוצות הרשאה שנבחרו מראש מהג... קרא עוד
אנשי קשר
פורסם בתאריך Tue, Apr 18, 2017
איפה?  תפריט תיקים ולקוחות > כרטיס לקוח > חוצץ אנשי קשר מה התחדש בגרסה? [1.75] בחוצץ אנשי קשר, בכרטיס לקוח נוסף כפתור "שלח בדואר אלקטרוני" לחיצה על הכפתור יפתח חלון "שליחת דואר חדש"     ... קרא עוד
חוצץ יומן פעילות
פורסם בתאריך Sun, Apr 23, 2017
איפה?  בתפריט תיקים ולקוחות > בהצגת כרטיס תיק > חוצץ "יומן פעילות" מה התחדש בגרסה? [1.75] התווספה אפשרות להצגת מקור מידע בחוצץ "יומן פעילות"       ... קרא עוד
צירוף אישור חשבון ללקוח
פורסם בתאריך Tue, May 16, 2017
איפה?  בכרטיס תיק > הגדרות > הוצל"פ מה התחדש בגרסה? [1.75]  בהגדרות לקוח בכפתור הוצל"פ התווספה אפשרות לציין מספר אסמכתא לחשבון זיכוי אשרות זו מגיע עקב בקשה של רשות האכיפה לצרוף תיעוד של חשבון בנק של בא הכוח. נית... קרא עוד